Så säger våra entreprenörer

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa intervjuer med några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?

Det finns ingen bättre ägare än Indutrade. För en VD är det som att driva egen butik, utan att stå för den ekonomiska risken.

Läs intervjun

Per-Olow Jansson

VD, GPA Flowsystem

Indutrade låter oss fortsätta med vår dagliga verksamhet som tidigare och stödjer oss när vi behöver det.

Läs intervjun

Memo Ildirar

VD, Inovatools

Det var väldigt viktigt för mig att den nya ägaren inte bara skulle bry sig om oss som företag, utan framför allt värna våra medarbetare.

Läs intervjun

Lars Bendixen

VD, Elma Instruments

Indutrade förstår vår verksamhet och ger oss en tydlig riktning med fokus på kunder, tillväxt och resultat.

Läs intervjun

Per-Olof Bergqvist

VD, Dasa Control Systems AB

Jag känner flera VD:ar i gruppen. De arbetar i liknande industriella miljöer som vi, vilket ger mig tillgång till värdefulla erfarenheter.

Läs intervjun

Gerd Ruhland

VD, GEFA