Så säger våra entreprenörer

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa intervjuer med några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?

Vi som driver Alflow har alltid varit entreprenörer och det kan vi fortsätta vara när vi ingår i Indutrade

Läs intervjun

Jens Martin Andersen

VD Alflow

Att vi valde Indutrade beror delvis på den finansiella styrkan i koncernen, men också på att värderingarna passar oss.

Läs intervjun

Mikael Törnberg

VD Acumo

Indutrade arbetar decentraliserat och långsiktigt med evig ägarhorisont. Det ger oss frihet och eget ansvar samt kombineras med kravställning och stöd för att ständigt utvecklas.

Läs intervjun

Daniel Mattsson

VD Belos

Att vara en del av Indutrade innebär en finansiell stabilitet, vilket är en trygghet inte bara för oss, utan även för våra leverantörer och kunder.

Läs intervjun

Per-Arne Forsman

VD Filterteknik Sverige AB

Innan vi blev en del av Indutrade fanns hållbarhet egentligen inte på vår radar, men Indutrade betonade vikten av hållbarhet och tillförde kunskap vilket har haft betydande inverkan på hur vi gör saker.

Läs intervjun

Richard Storey

VD Adam Equipment

Med stöd från Indutrade har vi lärt oss att arbeta mer effektivt med affärsplaner och finansiella analyser, vilket gör att vi har bättre kontroll på kassaflöde och marknadsak­tiviteter.

Läs intervjun

Jindřich Petřík

VD Cheirón

Det finns en enorm inneboende kraft inom Indutrade och alla kompetenta medarbetare, där finns stora delar av vår framtida framgång.

Läs intervjun

Patric Österlund

VD Colly Filtreringsteknik AB

Vi uppskattar de goda personliga relationer som vi har fått med andra VD:ar i Indutradekoncernen.

Läs intervjun

Felix Schmid & Horst Färber

VD:ar, Färber & Schmid (F&S)

Allt Indutrade sa har visat sig vara sant. Vi bedriver vår verksamhet som tidigare och har fortsatt att vara ett lönsamt och växande företag.

Läs intervjun

Robert Parry

VD, Precision Parts UK

För oss är det värdefullt att veta att våra ambitioner att växa uppmuntras och stöttas av Indutrade.

Läs intervjun

Richard Derksen

VD, Tradinco

Själva förvärvsprocessen var väldigt smidig och oerhört transparent. Med Indutrade som ägare har vi verkligen fått det stöd vi var ute efter.

Läs intervjun

Mikael Törnberg

VD, Acumo

Indutrade har sedan länge betonat hur viktiga medarbetarna är och det har inspirerat oss. Vår företagskultur har utvecklats i symbios med Indutrades.

Läs intervjun

Per-Olow Jansson

VD, GPA Flowsystem

Indutrade låter oss fortsätta med vår dagliga verksamhet som tidigare och stödjer oss när vi behöver det.

Läs intervjun

Memo Ildirar

VD, Inovatools

Det var väldigt viktigt för mig att den nya ägaren inte bara skulle bry sig om oss som företag, utan framför allt värna våra medarbetare.

Läs intervjun

Lars Bendixen

VD, Elma Instruments

Indutrade förstår vår verksamhet och ger oss en tydlig riktning med fokus på kunder, tillväxt och resultat.

Läs intervjun

Per-Olof Bergqvist

VD, Dasa Control Systems AB

Jag känner flera VD:ar i gruppen. De arbetar i liknande industriella miljöer som vi, vilket ger mig tillgång till värdefulla erfarenheter.

Läs intervjun

Gerd Ruhland

VD, GEFA

Vi kan ha nytta av Indutrades finansiella styrka och erfarenhet av förvärv.

Läs intervjun

Claus Dall-Hansen

VD, Combilent

Det är ett stort plus att teknik är hjärtat i Indutrades verksamhet. De förstår vad vi gör och är intresserade av våra produkter.

Läs intervjun

Niels Klagenberg

VD, Crysberg A/S

Indutrade som ägare håller sig i bakgrunden, men jag får alltid stöd om jag behöver. Denna ägarstrategi passar oss utmärkt.

Läs intervjun

Timo Sääski

VD, Geotrim Oy