Själva förvärvsprocessen var väldigt smidig och oerhört transparent. Med Indutrade som ägare har vi verkligen fått det stöd vi var ute efter.

Mikael Törnberg

VD, Acumo

mikael@acumo.se
55
Omsättning MSEK
11
Antal anställda
2003
Grundat
2019
Förvärvat

Förvärv av entreprenörskap

I april 2019 förvärvade Indutrade svenska Acumogruppen som består av Acumo AB och ACS Nordic AB. Acumo erbjuder kundanpassade linjärsystem och automationsprodukter till industrin medan ACS Nordic säljer larmdon, som blixtljus och sirener. Mikael Törnberg, som är vd, bildade bolagen tillsammans med Mats Gårdestam 2003.

– Vi har ingen tillverkning, men vi har en egen verkstad där vi förädlar och anpassar produkterna efter våra kunders behov och vi erbjuder också service och underhåll. Än så länge arbetar vi främst med kunder i Sverige, men har nyligen etablerat oss även i Norge. Idealet är när vi får komma in tidigt i kundernas FoU-process; tack vare vår omfattande erfarenhet och applikationskunskap kan vi då hjälpa våra kunder att välja den bästa lösningen. På så sätt bidrar vi till att både effektivisera och förkorta kundernas utvecklingsprocess. Vår kompetens tillsammans med hög servicegrad och korta ledtider är våra främsta styrkor, menar Mikael.

Stark företagskultur

– Vår företagskultur är väldigt stark och har byggts upp genom åren, säger Mikael. Om man ska sammanfatta den i ett ord så är det ”entreprenörstänk”. Alla våra duktiga medarbetare arbetar utifrån ett genuint entreprenörstänk och ett starkt personligt ledarskap. Detta är oerhört centralt för oss och när vi träffade Indutrade märkte vi att här fanns en 100-procentig matchning. Våra värderingar passade som hand i handske med Indutrades. Som ett nischat och lönsamt teknikbolag uppfyllde vi även Indutrades övriga investeringskriterier.

– En självklar del i vår företagskultur är också att vår verksamhet ska vara långsiktigt hållbar. Som ett led i denna strävan har vi ISO-certifieringar inte bara gällande kvalitet och miljö utan även den relativt nya certifieringen som avser arbetsmiljö. Det innebär att vi har en systematik också när det gäller frågor rörande hantering av miljön för våra medarbetare. I vårt fortsatta hållbarhetsarbete kan vi få mer stöd från Indutrade som erbjuder alla bolag i gruppen en rad olika verktyg som hjälp i olika hållbarhetsprocesser.

Smidig förvärvsprocess

– Både Mats och min strävan har hela tiden varit att bygga ett stabilt bolag. Alltsedan starten har vi vuxit med fokus på lönsamhet och stabilitet. Under resans gång har vi varit med om konjunkturer som gått både upp och ned och för att kunna fortsätta att växa på det sätt vi ville insåg vi att vi behövde en långsiktig och stabil ägare som kunde erbjuda finansiell styrka. Det fick vi med Indutrade.

För att kunna fortsätta att växa på det sätt vi ville insåg vi att vi behövde en långsiktig och stabil ägare som kunde erbjuda finansiell styrka. Det fick vi med Indutrade.

– Själva förvärvsprocessen var väldigt smidig och oerhört transparent, berättar Mikael. Det är klart att vi frågade oss hur Indutrade, med över 200 dotterbolag, egentligen fungerade och hur styrningen gick till. Skulle vi verkligen kunna få det stöd vi var ute efter? Men det har vi verkligen fått. Indutrade var oerhört öppna. De sa att vi kunde ringa vem vi ville i bolagsgruppen för att få höra direkt från andra hur det fungerade i praktiken. Att vi på Acumo hade väl fungerande strukturer och system bidrog till att due diligence-arbetet blev enkelt.

Business as usual

– Indutrades decentraliserade styrmodell gör att vi kan fortsätta vår dagliga verksamhet precis som tidigare, men nu med den finansiella styrka vi ville ha för att kunna växa, både organiskt och via förvärv. Kompetensen i vår styrelse har stärkts och det stora nätverk vi fått tillgång till innebär också affärsmöjligheter. Tack vare att vi ingår i ett större sammanhang får vi också lättare att rekrytera talanger. Ett relativt litet bolag som Acumo kan ha svårt att erbjuda intressanta karriärvägar, men som en del av en stor företagsgrupp blir vi en intressantare arbetsgivare.

– Det entreprenörskap som präglat Acumo sedan start och som är så viktigt för både Mats och mig, kommer att vara tongivande även i fortsättningen. Med Indutrade som ägare får vi det bästa av två världar: det lilla företagets själ med det stora företagets styrka och kompetens.

Mikael Törnberg

VD, Acumo

mikael@acumo.se

Våra entreprenörer berättar

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa berättelser från några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?