Innan vi blev en del av Indutrade fanns hållbarhet egentligen inte på vår radar, men Indutrade betonade vikten av hållbarhet och tillförde kunskap vilket har haft betydande inverkan på hur vi gör saker.

Richard Storey

VD Adam Equipment

r.storey@adamequipment.co.uk
12,6
Omsättning MGBP
180
Antal anställda
1972
Grundat
2019
Förvärvat

Gynnsamt att vara en del av Indutrade

Brittiska Adam Equipment utvecklar, tillverkar och säljer vågar för professionellt bruk. Bolaget har vågar med olika mätnoggrannhet som hanterar allt från extrem exakthet med noggrannhet på ett gram med fem decimaler, exempelvis damm i filter eller luftrörelser, upp till vågar som klarar produkter på över 10 ton. Som son till grundaren har den nuvarande verkställande direktören Richard Storey, minnen från när företaget startades 1972 då han bara var fem år gammal.

–Min far startade Adam Equipment från vårt garage, säger Richard. Jag var fem år och jag minns att jag inte kunde få ut cykeln för alla vågar som stod i vägen. Min far var fast beslu­ten att bli framgångsrik och brukade gå upp klockan tre på morgonen och bege sig till Lon­dons matmarknader för att sälja vågar till försäljarna.

Sedan länge har företaget vuxit ur familjen Storeys garage och är sedan början av 1980­-talet baserat i Milton Keynes, varifrån bolaget har startat ett antal filialer. Den första filialen etablerades i Sydafrika, sedan kom USA, Aus­tralien, Kina och 2015 etablerades den senaste filialen i Tyskland.

Alla företag behöver vågar

–Eftersom vi är etablerade på samtliga konti­nenter kan vi effektivt leverera till alla markna­der. Vi har över 4 000 globala återförsäljare och kunder i över 100 länder. Vi säljer våra produk­ter till i stort sett alla typer av företag. Faktum är att alla tillverknings­- och handelsföretag har något som de behöver väga, om det så bara är den post de skickar. Vi fokuserar dock på fem marknadssegment; laboratorier, industribolag, detaljhandel, utbildning och medicin. Bland våra kunder finns flera blue­-chip­-företag och några av våra kunder behöver ett flertal olika vågar i sina produktionsprocesser, säger Richard.

Enhälligt beslut att sälja

–Jag är äldst av fem bröder och under en period arbetade vi alla tillsammans med min far i företaget så det fanns en successionsplan. Men med tiden blev det uppenbart att det fanns flera skäl att sälja företaget; en del av personalen ägde aktier och efter att ha arbetat hårt i 47 år hade mina föräldrar verkligen för­tjänat en bekväm pension. Så för att vara rätt­vis mot alla bestämde vi oss för att sälja och det var ett enhälligt beslut.

–Vi hade många diskussioner med olika parter, även om Indutrade snabbt blev vårt rikt­märke. Från första mötet kändes det rätt. Deras filosofi och vad de sade var i linje med vad vi sökte inför framtiden: någon som ville bygga vidare på vår framgång, upprätthålla våra vär­deringar och vår familjekultur och skapa en stabil och trygg miljö för våra medarbetare och kunder. Under 2019 blev Adam Equipment en del av Indutradekoncernen. Vi ville ha en solid plattform från vilken företaget kunde växa och det är precis vad vi fått, säger Richard.

Vi ville ha en solid plattform från vilken företaget kunde växa och det är precis vad vi fått.

Ökad kunskap om hållbarhet

–Att ha Indutrade som ägare har gynnat oss på olika sätt. Vi har numera en formell styrelse med en tydlig mötesstruktur och vi har formali­serat ett antal interna processer som lett till ännu bättre kontroll över verksamheten. Innan vi blev en del av Indutrade fanns hållbarhet egentligen inte på vår radar, men Indutrade betonade vikten av hållbarhet och tillförde kunskap vilket har haft betydande inverkan på hur vi gör saker. Till exempel designar vi nu ofta våra produkter så att de kan konstrueras med återvunnet material och i våra förpackningar används kartong istället för polystyren där det är möjligt. Dessutom gör våra produkter det möjligt för våra kunder att förbättra sin verk­samhets effektivitet, säkerställa noggrannhet i produktionen, bidra till minskat avfall och där­med även spara pengar.

Starkt nätverk

–Försäljningen av bolaget gav oss också till­gång till ett ovärderligt nätverk inom Indutradekoncernen. Adam Equipment tillhör affärsområdet Measurement & Sensor Techno­logy (MST) och mentorskapet vi får har verkli­gen tillfört verksamheten värde. Som en del av MST deltar vi i kvartalsvisa möten, före Covid­-19 vid fysiska träffar, men på senare tid digitalt. Dessa möten ger oss möjlighet att vara del av ett större team och lära av varandra. Alla VD:ar utbyter erfarenheter och kunskap och du kan alltid ringa någon i koncernen med dina frågor och ventilera idéer.

–Redan från start hade Covid-­19 en enorm effekt på vår verksamhet eftersom vår fabrik är baserad i Wuhan, Kina. Fabriken stängdes helt i 2,5 månader och under den tiden var Indutrade mycket stödjande och förstående via råd och hjälp utan press, vilket var otroligt värdefullt under denna svåra tid, säger Richard.

Framtiden – fortsatt lönsam tillväxt

–Framöver vet vi att Indutrade fortsätter att stå vid vår sida, i bakgrunden utan att lägga sig i den dagliga verksamheten; precis som det är nu. Med deras stöd har vi blivit betydligt mer strukturerade, vilket gör att vi kan fokusera på viktiga frågor och därmed växa och utvecklas på ett hållbart och lönsamt sätt. På kort sikt fokuserar vi på en omorganisation där vi anställer nyckelpersoner i ledande positioner samtidigt som vi lanserar nya produkter. Långsiktigt strävar vi efter att nå ännu fler markna­der och länder för att fortsätta vår lönsamma tillväxt.

Framöver vet vi att Indutrade fortsätter att stå vid vår sida, i bakgrunden utan att lägga sig i den dagliga verksamheten; precis som det är nu.

–Även om mycket har förändrats sedan vi blev en del av Indutrade är Adam Equipment fortfarande ett familjeföretag, men nu är vi också en del av Indutradefamiljen, avslutar Richard.

Richard Storey

VD Adam Equipment

r.storey@adamequipment.co.uk