Vi som driver Alflow har alltid varit entreprenörer och det kan vi fortsätta vara när vi ingår i Indutrade

Jens Martin Andersen

VD Alflow

jma@alflow.dk
189
OMSÄTTNING MSEK
32
ANTAL ANSTÄLLDA
1998
GRUNDAT
2021
FÖRVÄRVAT

Alflow – teknikhandelsbolag som adderar värde

Danska Alflow är specialiserat på att optimera flödesprocesser hos sina kunder. Vid sidan om flödesprodukterna är Alflow teknikhandelsbolaget som alltid vill addera värde till det som levereras – via problemlösning, stöd och rådgivning som ger kunderna det där lilla extra.

Att hjälpa kunderna optimera sina processflöden och tekniska applikationer – det är kärnan i Alflows verksamhet. Med optimering menas högre avkastning i en process eller mindre stillestånd i produktionen. Företagets flödesutrustning används i läkemedels-, biotech– och livsmedelsindustrin. Här ingår allt från pumpar och ventiler till slangar och tankutrustning. Läkemedel är huvudsegmentet och kunderna finns iframför allt Danmark samt de övriga nordiska länderna.

– Vi ska vara en distributör som alltid kan addera ett extra värde till produkterna vi levererar. Med det menar jag att vi vågar tänka annorlunda och gå längre än konkurrenterna i vårt stöd till kunderna.

Exempelvis genom att hjälpa till med problemlösning, rådgivning eller annan typ av support som gör att de känner att de är i trygga händer, säger Alflows VD Jens Martin Andersen. I en bransch som läkemedel är kraven på dokumentation och kvalitetskontroll kring utrustning och komponenter omfattande. För en av kunderna – ett stort danskt läkemedelsföretag – hanterar Alflow också mycket av detta arbete. Något som förenklar kundens egen administration och på så sätt adderar ett extra värde i samarbetet.

effektivare kundprocesser

Även i det löpande arbetet med flödesprocesser försöker Alflow flytta fram positionerna och förbättra för kunderna. Ett sådant exempel gäller värmebehandling av mat, där en ny, effektivare process för några år sedan utvecklats i värmebehandling av ost. Via Alflows stöd har kundens produktionstid kunnat kortas samtidigt som energiförbrukningen i processen minskat. Denna behandling av användas för flera typer av livsmedel.

– Tillsammans med våra leverantörer av flödesutrustning breddar vi nu även erbjudandet inom läkemedelstillverkning. Det gör vi genom investeringar i ett eget renrum. Det är en lokal med extrema hygienkrav där vi monterar ihop applikationer och tar fram prototyper för denna bransch.

Ett annat satsningsområde är utbyggnaden av den egna anläggningen på Jylland, där företaget förbereder kontorslokaler för ytterligare 20 kollegor. Bakgrunden är att efterfrågan från läkemedels- och livsmedelsindustrin ökat och banat väg för denna expansion.

attraktiv affärsmodell

I de satsningar som görs poängterar Jens Martin att det är tryggt att vara en del av Indutrade. Det var 2021 som Alflow kom in i koncernen. Jens Martin och övriga ägare hade en tydlig strategisk vision om att utveckla Alflow till ett attraktivt objekt för potentiella köpare.

– Att sälja till Indutrade blev ett naturligt steg, särskilt eftersom ingen av oss hade familjemedlemmar som på sikt kunde ta över Alflow. Alflow uppvaktades av flera köpare, men valet föll på Indutrade. En viktig förklaring till detta är Indutrades affärsmodell.

– Vi som driver Alflow har alltid varit entreprenörer och det kan vi fortsätta vara när vi ingår i Indutrade, förklarar Jens Martin. Det är så att säga ”business as usual”, men samtidigt finns det både mer kompetens och finansiella resurser omkring oss idag.

Kompetensstödet märks bland annat vid de klustermöten som hålls i affärsområde Flow Technology, där Alflow nu ingår. Korta, snabba beslutsvägar är ytterligare en sak som Jens Martin gillar med Indutrade. Som VD blir han involverad på ett sätt som känns utvecklande.

– Jag tycker att vi som arbetar i de olika bolagen uppmärksammas på ett bra sätt. Indutrade lyssnar på oss och är skickliga på att fånga upp goda idéer i dialogen oss emellan.

hållbar processoptimering

Som en del av expansionen inom läkemedel och biotech växer Alflow även inom ett område som kallas ”Single use”. Liksom i verksamheten i stort handlar det om att optimera processer, men här bygger lösningarna på engångsprodukter. Kun - derna är företag där kraven på hygien och säkerhet är höga.

– Faktum är att våra engångsprodukter kan minska miljöbelastningen, berättar Jens Martin. Alternativet till engångsprodukter är att kunden renar och steriliserar utrustning och produkter med jämna mellanrum. Då används starka kemikalier samtidigt som renings– och steriliseringsprocesserna är energikrävande. Därför är vårt sätt att producera inte mindre hållbart.

Alflow arbetar även med att minska sin egen miljöbelastning. Nyligen har värmepumpar installerats vid företagets anläggning och gjort att den gamla gasuppvärmningen kunnat avvecklas. Samtidigt pågår ett arbete för att minska koldioxidutsläpp i det som kallas Scope 3. Det är utsläpp företaget inte själv kontrollerar, men som är en del av Alflows värdekedja.

– Också i dessa frågor kan vi ta hjälp av Indutrade eftersom många bolag i koncernen arbetar med liknande hållbarhetsutmaningar, konstaterar Jens Martin.

Nu närmast har han som mål att säkra fortsatt tillväxt för Alflow. Utvecklingen hittills har varit positiv och mellan 2021 och 2022 växte den organiska försäljningen med drygt 20 procent.

– Vi vill självklart fortsätta växa, inte minst via den starka efterfrågan vi möter från läkemedelsindustrin. Ett annat mål är att hitta fler medarbetare och skala upp verksamheten, berättar Jens Martin Andersen. På sikt vill vi även vidare - utveckla vår serviceverksamhet som är relativt liten idag. Vi erbjuder då service på plats hos kunden kring de lösningar Alflow levererar.

Jens Martin Andersen

VD Alflow

jma@alflow.dk

Våra entreprenörer berättar

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa berättelser från några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?