Att vi valde Indutrade beror delvis på den finansiella styrkan i koncernen, men också på att värderingarna passar oss.

Mikael Törnberg

VD Acumo

mikael@acumo.se
65
OMSÄTTNING MSEK
13
ANTAL ANSTÄLLDA
2003
GRUNDAT
2019
FÖRVÄRVAT

Acumo - snabbt, mätbart och även hållbart

När det ska gå fort och vara exakt är Acumo rätt leverantör. Teknikhandelsbolaget är specialiserat på industriautomation, det vill säga på komponenter som optimerar prestandan i en maskin. Även hållbarhet ingår i erbjudandet, där Acumo bidrar till minskad råvaruanvändning och lägre energiförbrukning.

En maskin blir inte bättre än dess mekaniska konstruktion. Det är här Acumo kommer in i bilden. Företaget är specialiserat på industriautomation, där komponenter och helhetslösningar bidrar till att mekaniken i en maskin fungerar på ett optimalt sätt.

– Namnet Acumo är en förkortning av Accurate motion och fångar vad vi håller på med – att få rörelsen i kundernas maskiner att bli så snabb och exakt som möjlig, sammanfattar VD Mikael Törnberg. Baserat på data från kunden tar vi fram rätt förslag. Det bygger på att någonting i maskinen flyttas från en punkt till en annan, oftast i en rörelse som måste gå att mäta.

– En av våra styrkor är att vi har kompetens inom både mekanik och elektronik, fortsätter han. Det är ovanligt i vår bransch och gör att vi kan ta fram bättre helhetslösningar än konkurrenterna. Våra kunder är företag inom exempelvis förpackningsindustrin, medicinteknik eller verkstadsindustrin. Sverige är huvudmarknaden som idag står för ungefär 90 procent av försäljningen.

hållbart värdeerbjudande

Acumo köper in komponenter för industriautomation från leverantörer runt om i världen. Komponenterna säljs enskilt eller kombineras ihop i erbjudanden, där den mekaniska prestandan alltid är i centrum. Mikael betonar även att fler aspekter är viktiga att lyfta fram eftersom de breddar värdeerbjudandet.

– Hållbarhet är något vi tidigare inte kommunicerat kring det vi levererar. Det har vi fokus på nu. Genom att dimensionera vår automationslösningar rätt så minskar behovet av råmaterial i mekaniken. Smörjintervallen i en maskin kan också utökas och energiförbrukningen minska. Tillsammans med den tekniska optimeringen är dessa aspekter viktiga, särskilt som de gör kunden mer kostnadseffektiv.

Vid sidan om den traditionella teknikhandelsverksamheten har förädlingen av produkter växt i betydelse på senare år. Acumo har numera en egen verkstad där kundanpassningar görs, bland annat av de metallskenor som används för styrning i många maskinprocesser.

– Vi kapar och slipar skenor utifrån kundens specifikationer. Den här typen av förädling är ett av våra snabbast växande områden och något som säkert blir ännu viktigare i framtiden.

tryggt och långsiktigt

Mikael berättar att Acumo har en säljdriven företagskultur och att lagkänslan bland de 14 medarbetarna är stark. De är vana att se möjligheter i det som sker och är alltid snabba på att agera. Detta entreprenörsinriktade arbetssätt var också en av anledningarna till att Acumo blev en del av Indutrade 2019.

För fyra år sedan var företaget inställt på att ta nästa steg på tillväxtresan. Mikael och de andra delägarna kände att det då krävdes ett större sammanhang och en annan ägare. Det pågick dessutom en konsolidering på marknaden, som bidrog till att Acumo stod inför ett vägval.

– Att vi valde Indutrade beror delvis på den finansiella styrkan i koncernen, men också på att värderingarna passar oss. Detta har stor betydelse eftersom vi vill att det ska vara en matchning på flera plan, betonar Mikael.

– Via Indutrade får vi en ökad trygghet. Acumos verksamhet är projektstyrd, där det snabbt kan gå upp eller ned från ett år till ett annat. Då är det bra med stabila, långsiktiga ägare.

tillgång till kompetens

Kompetensnätverket är en annan sak Mikael uppskattar – ett nätverk där styrelsen är A och O.

– Jag kan alltid vända mig till dem för att få hjälp, vilket känns ovärderligt, säger han. Vi har exempelvis dragit upp riktlinjerna för den fortsatta tillväxtresan, där styrelsen utmanat mig och bidragit med ett ramverk som gett Acumo en realistisk tillväxtplan.

Förutom styrelsearbetet deltar Mikael också i både VD-konferenser och de affärsområdesmöten som hålls inom affärsområde Industrial Components, där Acumo ingår.

– Vi genomför dessutom något som kallas klustermöten. Då samlas färre bolag som har ungefär samma verksamhet och fokus ligger på ett par utvalda frågor. Detta är givande möten där dialogen brukar bli bra.

I dagsläget deltar Mikael även även i Indutrade Leadership Program (ILP), som också ger ett värdefullt tillskott av kompetens.

– Så sammanfattningsvis finns all kompetens man kan tänkas behöva någonstans i nätverket omkring Indutrade, säger han. Och har man egna frågor är det bara upp till en själv att hitta svaren på rätt ställe.

växa hållbart

Hållbarhet har som sagt blivit en tydligare del av Acumos erbjudande, något som också faller tillbaka på hur hållbarhetsarbetet i hela Indutrade utvecklas. Under 2022 anslöt sig koncernen till Science Based Targets initiative som tar sikte på minskade utsläpp av växthusgaser.

– Dessa mål påverkar även oss och gör att vi måste se över hur vi kan bidra. På så sätt blir hållbarhet också en naturlig del i vår verksamhet och inte något som finns vid sidan om.

– Så på sikt ser jag oss som en ledande leverantör inom industriautomation, där hållbarhetsaspekterna genomsyrar hela erbjudandet till kunderna, avrundar Mikael Törnberg. Därmed hjälper vi och våra lösningar också kunderna på deras egen hållbarhetsresa.

Mikael Törnberg

VD Acumo

mikael@acumo.se

Våra entreprenörer berättar

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa berättelser från några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?