Indutrade har sedan länge betonat hur viktiga medarbetarna är och det har inspirerat oss. Vår företagskultur har utvecklats i symbios med Indutrades.

Per-Olow Jansson

VD, GPA Flowsystem

POJ@gpa.se
176
Omsättning MSEK
45
Antal anställda
1982
Grundat
1995
Förvärvat

Medarbetarnas kompetens bakom framgångarna

Svenska GPA Flowsystem AB är en ledande distributör av rörsystem i olika plastmaterial på den svenska marknaden. Bolaget finns också representerat i Norge och Danmark. GPA erbjuder kvalitetsprodukter från främst europeiska leverantörer. Kunderna finns bland annat inom infrastruktur - exempelvis kommunal vattendistribution, kemisk industri samt byggindustri. GPA erbjuder även certifierande svetsutbildningar till sina kunder.

–De bästa produkterna i kombination med kompetenta och engagerad medarbetare samt hög tillgänglighet förklarar bolagets framgångar, säger verkställande direktör Per-Olow Jansson. Våra kärnvärden är kompetens, rådgivning, utveckling och pålitlig och det är precis så vi agerar. Hos oss är kärnvärdena definitivt mer än vackra ord på ett papper; de präglar vår företagskultur och alla medarbetare lever efter dem i sina yrkesroller.

Stark företagskultur

–GPA blev en del av Indutrade redan 1995 och Per-Olow var då försäljningschef i bolaget. Grunden till den kultur som karaktäriserar bolaget idag fanns redan då, berättar Per-Olow. Indutrade har sedan länge betonat hur viktiga medarbetarna är och det har inspirerat oss. Vår företagskultur har utvecklats i symbios med Indutrades. Värderingar och företagskultur har ökat i betydelse för både oss och Indutrade i takt med att vi vuxit.

Hållbara val

–Hållbarhet är en annan aspekt som blivit allt viktigare för oss genom åren. Kvalitet är en självklar del i vårt hållbarhetsarbete; vi ska leverera bra produkter med lång livslängd. Men det handlar även om vilka resurser som tas i anspråk när produkten tillverkas, hur den transporteras och om den kan återvinnas. Dessa faktorer vägs in när vi väljer vilka produkter som ska finnas i vårt sortiment. Hållbarhetsaspekten är i högre grad än tidigare väsentlig även för våra kunder. Framför allt våra större kunder ställer krav i dessa frågor, medan de mindre ännu har en bit kvar, men här kan vi ofta vara behjälpliga och bidra till miljömässigt mer hållbara val.

Tydliga rutiner

–Att ha en långsiktig ägare som Indutrade, utan exitstrategi, har varit av stor betydelse för vår tillväxt. Vid förvärvet lät Indutrade oss fortsätta verksamheten som tidigare, precis som utlovat, men med en större ägare fick vi nya rutiner gällande exempelvis rapportering och löpande processer. Det blev mer ordning och reda helt enkelt, vilket är nödvändigt för att kunna växa under ordnade former och med bibehållen lönsamhet. Vi fick också en professionell styrelse som fungerade både som stöd och kravställare. Men det betyder inte att vi blev toppstyrda, tvärtom. Det är på lokalnivå man känner kunderna bäst och verksamheten är i högsta grad kundstyrd. Alla våra strategier bottnar i hur vi själva anser att verksamheten bör utvecklas och så länge vi följer den övergripande planen har vi stora frihetsgrader och får stöd för de satsningar vi vill göra.

Nya karriärvägar

–Att ingå i ett större sammanhang underlättar också rekryteringen av kompetenta medarbetare då vi inom gruppen kan erbjuda karriärvägar och utveckling. Numera finns även ett intranät och en central HR-funktion på Indutrade som öppnar nya möjligheter för alla medarbetare i gruppen. Även kontakter med nya leverantörer gynnas av att ha en stabil och trovärdig ägare.

Att ingå i ett större sammanhang underlättar också rekryteringen av kompetenta medarbetare då vi inom gruppen kan erbjuda karriärvägar och utveckling.

–Att vara en del av Indutrade innebär för GPA en perfekt mix av bibehållen entreprenörsanda och krav på tydliga strukturer kring sådant som regelbundna styrelsemöten och budgetar. Tillsammans med systerbolag hittar vi samarbetsformer och har vid olika tillfällen gått samman och offererat större projekt än vi kunnat klara på egen hand.

Framtidsutsikter

–Framtiden ser ljus ut för GPA, säger Per-Olow. Ett av våra mål är att varje år addera minst en ny leverantör av kvalitetsprodukter. Just nu har vi tre nya leverantörer på gång. På kort sikt ska vi dra nytta av digitaliseringen; vi vill generera fler uppdrag via hemsidan och även öka e-handeln. Vi satsar även på kontinuerlig kompetensutveckling för våra medarbetare med minst en veckas vidareutbildning per person och år. Långsiktigt gynnas vi av såväl ökat fokus på miljö som högre kravställande. De lösningar vi levererar bidrar till högre säkerhet och bättre miljö. Det handlar bland annat om vattenrening, fett- och oljeavskiljning, översvämningsskydd för fastigheter och säkrare rörtransporter av kemikalier. Marknaden växer således och vi tänker växa med den, avslutar Per-Olow.

Per-Olow Jansson

VD, GPA Flowsystem

POJ@gpa.se

Våra entreprenörer berättar

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa berättelser från några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?