Entreprenörskap, Decentralisering & Långsiktighet

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag över hela världen. Vår företagsfilosofi grundar sig på entreprenörskap och ett decentraliserat ledarskap. Det är nyckeln till vår framgång och har så varit ända sedan starten 1978.

Årsstämma 2024

Indutrade håller årsstämma tisdagen den 9 april 2024, kl. 16.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

a) Deltagande i stämmolokalen
Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:
• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 28 mars 2024,
• dels senast onsdagen den 3 april 2024 anmäla sig

Anmälan via Euroclear Sweden's webbplats

För mer information, vänligen besök Bolagsstämma

Vår vision ”En entreprenörs-driven värld där människor gör skillnaden” är både inspirerande och vägledande i det dagliga arbetet.

Bo Annvik
VD och koncernchef