Entreprenörskap, Decentralisering & Långsiktighet

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag över hela världen. Vår företagsfilosofi grundar sig på entreprenörskap och ett decentraliserat ledarskap. Det är nyckeln till vår framgång och har så varit ända sedan starten 1978.

Extra bolagsstämma - fondemission

Den extra bolagsstämman beslutar den 3 december 2020 om en fondemission 2:1 med avstämningsdag den 18 december 2020. 

Euroclear Sweden AB skickar ut en VP-avi till samtliga direktregistrerade aktieägare som utvisar det nya antalet aktier på ditt VP-konto. För ägare med aktier registrerade i en depå eller liknande hos en förvaltare ansvarar förvaltaren för att information om det nya antalet aktier.

Ytterligare information om extra bolagsstämman och fondemissionen finns här

Så säger våra entreprenörer

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa intervjuer med några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?

Det finns ingen bättre ägare än Indutrade. För en VD är det som att driva egen butik, utan att stå för den ekonomiska risken.

Per-Olow Jansson
VD, GPA Flowsystem

Vår nya vision ”En entreprenörs-driven värld där människor gör skillnaden” är både inspirerande och vägledande i det dagliga arbetet.

Bo Annvik
VD och koncernchef