Entreprenörskap, Decentralisering & Långsiktighet

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag över hela världen. Vår företagsfilosofi grundar sig på entreprenörskap och ett decentraliserat ledarskap. Det är nyckeln till vår framgång och har så varit ända sedan starten 1978.

Extra bolagsstämma för beslut om fondemission

Den 3 december 2020 håller Indutrade extra bolagsstämma.

Den extra bolagsstämman hålls för att besluta om styrelsens förslag om fondemission samt ändring av bolagsordningen. Syftet med fondemissionen är att underlätta handeln i Indutrades aktie på Nasdaq Stockholm. Den föreslagna fondemissionen 2:1 innebär att varje befintlig aktie ger rätt till två nya aktier. Efter fondemissionen kommer det totala antalet aktier att tredubblas och som en följd blir aktiekursen cirka en tredjedel. För att tekniskt möjliggöra fondemissionen föreslås även en ändring av bolagsordningen.

Ytterligare information om extra bolagsstämman finns här

 

Så säger våra entreprenörer

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa intervjuer med några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?

Det finns ingen bättre ägare än Indutrade. För en VD är det som att driva egen butik, utan att stå för den ekonomiska risken.

Per-Olow Jansson
VD, GPA Flowsystem

Vår nya vision ”En entreprenörs-driven värld där människor gör skillnaden” är både inspirerande och vägledande i det dagliga arbetet.

Bo Annvik
VD och koncernchef