Entreprenörskap, Decentralisering & Långsiktighet

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag över hela världen. Vår företagsfilosofi grundar sig på entreprenörskap och ett decentraliserat ledarskap. Det är nyckeln till vår framgång och har så varit ända sedan starten 1978.

Q2 rapport 2020

"Starkt resultat trots lägre efterfrågan och osäkert marknadsläge", kommenterar Indutrades VD Bo Annvik årets andra kvartal.

Läs vår delårsrapport för det andra kvartalet eller se och lyssna till den webbsända presentation som hölls i samband med att rapporten presenterades den 17 juli (på engelska).  

Så säger våra entreprenörer

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa intervjuer med några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?

Det finns ingen bättre ägare än Indutrade. För en VD är det som att driva egen butik, utan att stå för den ekonomiska risken.

Per-Olow Jansson
VD, GPA Flowsystem

Vår ambition är att tillvarata duktiga människor inom hela koncernen.

Bo Annvik
VD och koncernchef