Entreprenörskap, Decentralisering & Långsiktighet

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag över hela världen. Vår företagsfilosofi grundar sig på entreprenörskap och ett decentraliserat ledarskap. Det är nyckeln till vår framgång och har så varit ända sedan starten 1978.

Årsstämma 2020

Indutrades årsstämma 2020 hölls den 2 juni  i Stockholm. Årsstämman fastställde styrelsens förslag att utdelning till aktieägarna inte ska lämnas för räkenskapsåret 2019.

Till styrelseledamöter omvaldes Bo Annvik, Susanna Campbell, Anders Jernhall, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Katarina Martinson, Krister Mellvé och Lars Pettersson. Katarina Martinson omvaldes till styrelsens ordförande.

>> Video: VD Bo Annviks anförande 2020 << 

Ytterligare information om årsstämman 2020.

Så säger våra entreprenörer

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa intervjuer med några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?

Vår ambition är att tillvarata duktiga människor inom hela koncernen.

Bo Annvik
VD och koncernchef