Entreprenörskap, Decentralisering & Långsiktighet

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag över hela världen. Vår företagsfilosofi grundar sig på entreprenörskap och ett decentraliserat ledarskap. Det är nyckeln till vår framgång och har så varit ända sedan starten 1978.

Årsstämma 2020

Indutrade årsstämma 2020 kommer att hållas den 2 juni 2020, kl. 15.00 på City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12–14, Stockholm.

Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Indutrade uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman använda sig av möjligheten till poströstning. Vi följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

Mer information hittar du här.

Så säger våra entreprenörer

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa intervjuer med några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?

Vår ambition är att tillvarata duktiga människor inom hela koncernen.

Bo Annvik
VD och koncernchef