Entreprenörskap, Decentralisering & Långsiktighet

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag över hela världen. Vår företagsfilosofi grundar sig på entreprenörskap och ett decentraliserat ledarskap. Det är nyckeln till vår framgång och har så varit ända sedan starten 1978.

Ny koncernstruktur för framtida tillväxt

För att stärka plattformen för nästa tillväxtfas ändrar Indutrade sin koncernstruktur till fem internationella affärsområden med tydligt strategiskt fokus på olika affärssegment och teknologier. Syftet med förändringen är att förbättra förutsättningarna både för organisk och förvärvad tillväxt, genom att ytterligare främja möjligheter till kunskapsdelning mellan bolag inom samma marknadssektorer och segment.

Indutrades fem affärsområden från och med den 1 januari 2024:

  • Industrial & Engineering
  • Infrastructure & Construction
  • Life Science
  • Process, Energy & Water
  • Technology & Systems Solutions

Våra bolag

Vår vision ”En entreprenörs-driven värld där människor gör skillnaden” är både inspirerande och vägledande i det dagliga arbetet.

Bo Annvik
VD och koncernchef