Entreprenörskap, Decentralisering & Långsiktighet

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag över hela världen. Vår företagsfilosofi grundar sig på entreprenörskap och ett decentraliserat ledarskap. Det är nyckeln till vår framgång och har så varit ända sedan starten 1978.

Delårsrapport Q2 2021

Delårsrapporten för det andra kvartalet 2021 publicerades den 19 juli. Tillväxten var under det andra kvartalet bred och de flesta bolag och segment utvecklades positivt. Orderingången som uppgick till 6,0 miljarder kronor ökade organiskt med 26 procent och var 8 procent högre än nettoomsättningen.

Här kan du se vår webbsända presentation som hölls i samband med rapporten  >>

 

Så säger våra entreprenörer

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa intervjuer med några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?

Det finns ingen bättre ägare än Indutrade. För en VD är det som att driva egen butik, utan att stå för den ekonomiska risken.

Per-Olow Jansson
VD, GPA Flowsystem

Vår nya vision ”En entreprenörs-driven värld där människor gör skillnaden” är både inspirerande och vägledande i det dagliga arbetet.

Bo Annvik
VD och koncernchef