Entreprenörskap, Decentralisering & Långsiktighet

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag över hela världen. Vår företagsfilosofi grundar sig på entreprenörskap och ett decentraliserat ledarskap. Det är nyckeln till vår framgång och har så varit ända sedan starten 1978.

Årsredovisningen 2019

Indutrades års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig här på hemsidan. 

Indutrade trycker inte årsredovisningen, men för att beställa ett utskrivet exemplar vänligen skicka ett email med ditt namn och adress till info@indutrade.com.

Läs års- och hållbarhetsredovisningen 2019 här!

 

 

 

Så säger våra entreprenörer

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa intervjuer med några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?

Vår ambition är att tillvarata duktiga människor inom hela koncernen.

Bo Annvik
VD och koncernchef