Indutrade arbetar decentraliserat och långsiktigt med evig ägarhorisont. Det ger oss frihet och eget ansvar samt kombineras med kravställning och stöd för att ständigt utvecklas.

Daniel Mattsson

VD Belos

daniel.mattsson@belos.se
207
OMSÄTTNING MSEK
18
ANTAL ANSTÄLLDA
1944
GRUNDAT
1999
FÖRVÄRVAT

Belos säkrar världens viktigaste resurs

Belos arbetar med den viktigaste resurs som finns, nämligen vatten. Företaget är specialiserat på VA-armatur. Den organiska tillväxten har länge varit stark med god lönsamhet. Daniel Mattsson tillträdde som rekordung VD för tre år sedan. I det pågående tillväxtarbetet är stödet från Indutrade viktigt – både för företaget och för Daniel personligen.

Belos är specialiserat på VA-armatur för hållbara vatten- och avloppsystem. Företaget är marknadsledande svensk distributör av exempelvis ventiler och segjärnsrör till markförlagd VA, det vill säga armatur som ligger under jord. Belos samarbetar med ledande europeiska tillverkare. Kunderna är kommuner som äger VA-näten samt entreprenörer, grossister och VA-konsulter.

– Vi arbetar med den viktigaste resurs som finns, nämligen vatten, säger VD Daniel Mattsson. En del av affärsmodellen bygger på att vi är nära slutkunderna i vår bearbetning och skapar behov. Det gör vi genom att visa på de unika fördelarna med våra produkter och dra nytta av hela vår kompetens inom vatten och avlopp. Vi ska vara den första kontakten.

Behoven på VA-marknaden bedöms vara stora. Bara i Sverige – som är Belos huvudmarknad – är många av de kommunala VA-näten i behov av renovering. Branschföreningen Svenskt Vatten anser att investeringsbehovet är 31 miljarder kronor per år fram till 2040. Förutom i Sverige har Belos verksamhet i Danmark där en filial etablerades 2005.

viktig laganda

Vid sidan om starka produkter och hög kompetens lyfter Daniel fram företagskulturen som en tillgång. Företaget har idag 18 anställda som arbetar nära varandra.

– Flera av oss har idrottsbakgrund och vi fungerar i mångt och mycket som ett lag. Alla jobbar engagerat mot samma mål, är uthålliga i det de gör och har en förmåga att nå resultat. För egen del bidrar jag med förutsättningar för att utveckla bolaget genom analys, leverantörs och kundförhandlingar samt skapa resurser för organisk tillväxt. Detta i kombination med att alla processer är på plats gör att personalen kan koncentrera sig på att utveckla affärerna.

Samarbetet med Belos leverantörer är en styrka. I leverantörernas produktutveckling har Belos en unik påverkan och bidrar med insikter Belos säkrar världens viktigaste resurs om vad kunderna kräver och hur marknaden utvecklas. En annan konkurrensfördel är den nära samverkan med grossisterna som ger kunderna tillgång till Belos breda sortiment.

mängder av kompetens

Företaget grundades redan 1944 och vissa av leverantörssamarbetena går tillbaka till 1960-talet. Daniels egen historia som VD i Belos är däremot mycket kortare. Han tillträdde som VD 2020, bara 28 år gammal. Då hade Belos varit en del av Indutrade i drygt 20 år.

– En av ägarna ville vidareutveckla både verksamheten och sin egen roll och sålde till Indutrade 1999. Den ägaren ingår idag i Indutrades koncernledning. Belos utveckling har varit stark under lång tid. Vi har växt lönsamt med drygt 110 procent de senaste tio åren, exklusive 2022. Under 2022 var den organiska tillväxten 20 procent.

Stödet från Indutrade märks på flera sätt. Som ung VD kom Daniel in i en koncern som erbjuder mängder av kompetens via seminarier och gemensamma VD-träffar. Ett annat exempel är Indutrade-portalen som är en knutpunkt för information och erfarenhetsutbyte.

– Sedan dag ett har Indutrade varit ett stöd i min utveckling. Jag har exempelvis genomgått Indutrade Leadership Program och sammantaget har Indutrade gett mig ett ovärderligt kontaktnätverk. Jag utmanas konstant i att utvecklas och prestera lite bättre än tidigare.

– Sammantaget har Indutrade gett mig ett ovärderligt kontaktnätverk. Jag utmanas konstant i att utvecklas och prestera lite bättre än tidigare, fortsätter Daniel.

Många av dessa kontakter tas i utbytet med ledningen för affärsområdet Fluids & Mechanical Solutions som Belos ingår i. Utmaningarna tar självklart sikte på fortsatt lönsam tillväxt, men också på konkreta frågor som till exempel optimal lagerhållning.

– Indutrade arbetar decentraliserat och långsiktigt med evig ägarhorisont. Det ger oss frihet och eget ansvar samt kombineras med kravställning och stöd för att ständigt utvecklas, vilket jag uppskattar. Som företag blir vi flexiblare och kan fatta snabbare beslut beroende på hur marknaden utvecklas. Det märktes under pandemin då detta plötsligt växte i betydelse.

hållbara hela vägen

Arbetet med vatten gör att hållbarhet blir en grundsten i hela verksamheten. Det finns flera specifika hållbarhetsfrågor företaget arbetar med, exempelvis att erbjuda produkter som tillverkas i mer hållbart material och har lång livslängd. Detta spelar stor roll eftersom produkterna ingår i en teknisk infrastruktur som grävs ned i jorden och väntas fungera prickfritt i 50 – 100 år.

– Internt i Belos försöker vi erbjuda fler hållbara transporter och ser hållbarhet som en affärsmöjlighet. Vi har också sett över våra egna fordon och satsat på mindre miljöbelastande bilar, säger han. Ser vi till hållbarhetsarbetet i stort, får vi även här stöd av Indutrade.

Det gäller bland annat via Indutrades Code of Conduct. Den kan alla bolag dra nytta av, dels när kunderna ställer krav på dokumenterade riktlinjer i hållbarhetsarbetet, dels när Belos har egna krav på leverantörer och samarbetspartners beträffande miljöfrågor och socialt ansvarstagande.

behov av digitalisering

Med 2022 kan Belos se tillbaka på ett år då verksamheten växte med cirka 20 procent. Antalet medarbetare utökades också från 15 till 18.

– I nästa steg ska vi dra nytta av denna förstärkning och växa ännu mer samt ta marknadsandelar, summerar Daniel Mattsson. På längre sikt är som sagt livslängden på våra produkter en viktig utvecklingsfråga, som hjälper till att säkra vattenresurserna. Ett annat område är digitalisering, där nya tekniska lösningar kommer att behöva användas för att övervaka och styra VA-näten.

Daniel Mattsson

VD Belos

daniel.mattsson@belos.se

Våra entreprenörer berättar

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa berättelser från några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?