Det är ett stort plus att teknik är hjärtat i Indutrades verksamhet. De förstår vad vi gör och är intresserade av våra produkter.

Niels Klagenberg

VD, Crysberg A/S

nk@crysberg.dk
113
Omsättning MDKK
45
Antal anställda
1986
Grundat
2016
Förvärvat

Finansiell styrka och industriellt kunnande

I slutet av 80-talet hade Niels Klagenberg en affärsidé som han ville förverkliga. Tillsammans med fyra vänner startade han Crysberg A/S med säte en bit norr om Köpenhamn. Idén var att göra bättre och effektivare bevattningssystem till golfbanor.

Tidpunkten kunde inte ha varit bättre vald. I slutet av 80-talet och början av 90-talet exploderade golfintresset och enbart i Sverige byggdes omkring 300 golfbanor på bara 3-4 år.

Idag är Crysberg ett framgångsrikt bolag med en rad egna patent och stora internationella framgångar. Cirka 25 procent av omsättningen kommer från specialiserade elektroniklösningar till industrin, men huvuddelen av verksamheten utgörs fortfarande av teknologi och lösningar för bevattningssystem.

Sparar energi och kostnader

– Den teknik Crysberg erbjuder sparar såväl energi vid den dagliga driften som kostnader för arbetsinsats och material, framför allt kopparledningar, vid installation, säger Niels. Förr krävdes exempelvis mellan 50 och 100 kilometer ledningar för bevattning av en golfbana med 18 hål. Med Crysbergs teknik räcker det med 10 kilometer.

Bevattningssystem till Vita huset

– Ungefär 75 procent av de tekniklösningar som Crysberg säljer idag går till andra kommersiella system än golfanläggningar och agrara näringar. Det handlar exempelvis om parker, kyrkogårdar, idrottsanläggningar, anläggningar kring köpcentra och stora huvudkontor. Till exempel finns våra lösningar i bevattningssystem vid Googles och Microsofts huvudkontor, liksom vid Vita huset och Frihetsgudinnan, säger Niels. Den stora marknaden finns i USA, som svarar för närmare 80 procent av vår omsättning.

Tekniken är hjärtat

Efter att ha drivit verksamheten i 30 år var det dags att tänka på företagets fortsatta framtid.

– Vi hade hört talas om Indutrade eftersom en av våra styrelseledamöter några år tidigare hade sålt sin verksamhet till Indutrade, och han hade bara gott att säga om bolaget, berättar Niels. Så när vi blev kontaktade av Indutrade var vi positivt inställda.

– För oss var det ett stort plus att teknik är hjärtat även i Indutrades verksamhet. De förstår vad vi gör och de är intresserade av våra produkter. Indutrade tillför finansiell styrka och industriellt kunnande som stärker möjligheterna att växa ytterligare. Dessutom får vi fortsätta under vårt varumärke samtidigt som framtiden för våra duktiga medarbetare är säkrad.

Vi får fortsätta under vårt varumärke samtidigt som framtiden för våra duktiga medarbetare är säkrad.

Spännande framtid

– Även för mig personligen blev försäljningen till Indutrade bättre än väntat. Jag får nämligen fortsätta som VD och jag älskar verkligen mitt jobb. Vi har många spännande saker på gång, säger Niels.

– Med Indutrade som ägare ser vi stora möjligheter att utöka våra distributionskanaler samtidigt som vi fortsätter att kontinuerligt utveckla våra produkter, fortsätter han.

Goda utsikter att nå långsiktig mål

– Produktutveckling är en oerhört viktig del i Crysbergs verksamhet. Bolaget har nio medarbetare som enbart sysslar med utveckling. Inom ett till två år kommer vi att lansera vår nya produktfamilj med webbaserade kontrollösningar som erbjuder en mängd nya funktioner, säger Niels.

– På lite längre sikt är vårt mål att bli global marknadsledare för styrning av bevattningssystem till golfanläggningar, den kommersiella och agrara marknaden. Nu har vi goda utsikter att nå målet.

Niels Klagenberg

VD, Crysberg A/S

nk@crysberg.dk

Våra entreprenörer berättar

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa berättelser från några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?