Indutrade som ägare håller sig i bakgrunden, men jag får alltid stöd om jag behöver. Denna ägarstrategi passar oss utmärkt.

Timo Sääski

VD, Geotrim Oy

Timo.Saaski@geotrim.fi
13
Omsättning MEUR
33
Antal anställda
1987
Grundat
2012
Förvärvat

Verksamhet med precision

Det finska handelsbolaget Geotrim Oy förser den geospatiala marknaden med mätinstrument och lösningar för att skapa och nyttja positioneringsinformation.

– De senaste åren har vi implementerat en helt ny typ av ledarskap och managementsystem och vi är nu redo för nästa nivå avseende kundrelationer och tjänsteerbjudande, säger Geotrims verkställande direktör Timo Sääski.

Merparten av Geotrims produkter utvecklas av amerikanska Trimble, en ledande leverantör av avancerade platsbaserade lösningar för den professionella marknaden, och Geotrim är agent för Timbles geospatiala och agrara produkter i Finland. Därutöver säljer Geotrim även drönare från en finsk tillverkare.

Extremt exakta produkter

– De instrument vi marknadsför är extremt exakta med positioneringsinformation ned på millimeternivå, förklarar Timo. Många av våra kunder arbetar med olika typer av konstruktioner inom bygg, industri eller infrastruktur. Den noggrannhet som våra mätinstrument ger är på många sätt avgörande för denna typ av verksamhet. Lantbruket är ett annat marknadssegment som har nytta av våra produkter och förstås även offentlig sektor med exempelvis det finska lantmäteriet som kartlägger mark och omgivningar.

Ny ledarstil

Indutrade förvärvade Geotrim 2012 när den tidigare vd:n, tillika en av de fyra grundarna, ville pensionera sig. Indutrade var en perfekt köpare eftersom ägarna ville att företaget skulle kunna fortsätta med verksamheten som vanligt. Ett år senare rekryterades Timo som vd.

– Företaget hade vuxit och det var dags för ett nytt ledarskap vilket jag som kom utifrån kunde bidra med, säger Timo. Jag hade stort stöd av Indutrade som gav företaget en ny typ av professionell styrningsstruktur.

Indutrade har gett företaget en ny typ av professionell styrningsstruktur.

Öppet företagsklimat

– För att kunna möta framtidens utmaningar behöver vi inte bara sälja bra hårdvara, utan också erbjuda service, underhåll och support. På sätt och vis är det ett nytt företag jämfört med tidigare, vilket krävt en ny företagskultur. Våra medarbetares kunskap och skicklighet är avgörande för att vi ska kunna möta marknadens krav och alltid ligga steget före, betonar Timo. Vi har ett öppet klimat i bolaget med högt i tak där människor uppmuntras att ta initiativ och komma med nya idéer. Jag vill att alla ska känna delaktighet i beslutsprocessen så att de är motiverade och redo för nya utmaningar.

Ägare i bakgrunden

– Även om Indutrade som ägare håller sig i bakgrunden kan jag alltid lita på att jag får stöd om jag behöver det. Denna ägarstrategi passar oss utmärkt, säger Timo. Jag uppskattar också de årliga vd-konferenserna. Även om Geotrim är ensamt i sitt slag i Indutradegruppen, kan jag bygga ett värdefullt nätverk av entreprenörer som är villiga att dela med sig av kunskap och erfarenhet.

Framtiden

– Geotrim står inför framtida utmaningar med tuffare konkurrens, men jag är trygg i vår förmåga att förse markna den med attraktiva erbjudanden, säger Timo. I det korta perspektivet fokuserar vi på att fullfölja den påbörjade implementeringen av ett nytt CRM-system. Med stöd av detta kan vi stärka våra kundrelationer ytterligare och skapa nya affärsmöjligheter.

– På lite längre sikt avser vi bredda verksamheten till nya kundsegment. Vi kan också ta in fler leverantörer till produktportföljen. Vi följer marknadstrenderna noga och jag är övertygad om att vi kommer att vara den ledande leverantören av mätinstrument till den finska geospatiala marknaden även i framtiden, säger Timo.

Timo Sääski

VD, Geotrim Oy

Timo.Saaski@geotrim.fi

Våra entreprenörer berättar

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa berättelser från några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?