Tillsammans lyfter vi teknik och lönsam tillväxt

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som utvecklar och förvärvar bolag som kännetecknas av högt teknikkunnande och förmågan att bygga långvariga, nära relationer med kunder och leverantörer.

Vi växer kontinuerligt genom förvärv av välskötta och lönsamma bolag. Sedan starten 1978 har Indutrades affärsfilosofi varit “entreprenörskap och decentraliserat ledarskap”. Detta är och har varit en av nycklarna till bolagets framgång. I dag verkar vi genom drygt 200 dotterbolag med cirka 9 100 anställda i mer än 30 länder och sex världsdelar.

Vår starka företagskultur med människor i fokus genomsyrar allt vårt arbete och vår vision: en entreprenörsvärld där människor gör skillnaden.

Människorna i fokus

För oss är människorna viktigast – våra medarbetare är nyckeln till koncernens utveckling. Vår ambition är att tillvarata duktiga medarbetare inom hela koncernen och genom dem sprida goda exempel mellan bolagen.

Entreprenörskap

Vi har en stark entreprenörsanda och ett stort affärsengagemang. Vi är dessutom fast beslutna att ständigt driva, utveckla och förbättra verksamheten.

Decentralisering

Vi är en decentraliserad organisation med stark lokal förankring. Vi anser att de bästa besluten fattas lokalt och av dem som är närmast kunden.

Långsiktighet

Vi fokuserar på lönsamhet och vår definition av framgång är att uppnå hållbar lönsamhet, en tillväxt som gynnar individer, företag och samhället i stort.

Indutrade har ett långsiktigt engagemang att få människor och företag att växa. Vi bidrar både till vår egen utveckling och till samhället i stort genom att låta fler människor och företag bli en del av en entreprenörsdriven värld.

Bo Annvik
VD och koncernchef

Läs mer

Organisation

Vår filosofi sedan starten 1978 har varit att driva en decentraliserad organisation där det finansiella ansvaret vilar på varje enskilt dotterbolag.

Mål & Strategi

Indutrade-koncernen eftersträvar att med begränsad affärsrisk kontinuerligt växa inom utvalda geografiska marknader, produktområden och nischer. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv.

Förvärv

Indutrade har lång erfarenhet av företagsförvärv. Det är en naturlig del av verksamheten och ett väsentligt inslag i vår strategi för tillväxt.

Medarbetare & Karriär

Vi har över 8 100 medarbetare, fördelade på mer än 200 bolag. Våra medarbetare har alla en sann entreprenörsanda, hög teknisk kompetens och ett starkt kundfokus.

Bolagsstyrning

Indutrade tillämpar sedan 1 juli 2006 svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet.