Våra bolag behåller sina unika identiteter

Att ingå i Indutradekoncernen betyder att bolaget får behålla sin ursprungliga identitet samtidigt som det får tillgång till koncernkollegornas samlade erfaren­heter och kunskaper. De behåller sin lokala förankring och växtkraft samt har eget lönsamhetsansvar vilket bidrar till en stark entreprenörsanda i koncernen. 

>30
Länder
> 200
Dotterbolag
>9 100
Anställda

Tillsammans skapar vi värde

Vad vi gör

Vi utvecklar och förvärvar teknik- och industribolag som kännetecknas av hög kompetens och förmågan att bygga långvariga, nära relationer med kunder och leverantörer. 

Våra bolag erbjuder hållbara lösningar som stärker vår och våra kunders konkurrenskraft. Bolagen tillverkar, utvecklar och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll.

Diagrammet visar nettoomsättning per produktområde.

Våra affärsområden

Indutrade-koncernen är indelad i åtta affärsområden; Benelux, DACH, Finland, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology och UK. Företagen inom ett affärsområde är antingen kopplade till liknande produkter eller ett geografiskt område. 

Bolag