Våra bolag

Våra bolag driver sin verksamhet under stora frihetsgrader med samma ledning, befintligt namn och befintliga varumärken. De behåller sin lokala förankring och växtkraft. Våra bolag har eget lönsamhetsansvar vilket bidrar till en stark entreprenörsanda i koncernen.