Indutrade AB:s webbplats- och cookiepolicy

Denna webbplatspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter och hur vi använder cookies på vår webbplats. Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller vår användning av cookies är du välkommen att kontakta oss på privacy@indutrade.com.
Indutrade AB:s behandling av dina personuppgifter

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och vad är syftet med och den legala grunden för detta?

I samband med att du anmäler dig som prenumerant av våra pressreleaser och/eller delårsrapporter behöver vi samla in din e-postadress. Om du anmäler dig till en av våra årsstämmor behöver vi samla in ditt namn, din adress, ditt personnummer och din e-postadress. Personuppgifterna samlas in direkt från dig.

Indutrade AB kommer att behandla dina personuppgifter för att skicka dig pressmeddelanden, delårsrapporter och/eller för att administrera ditt deltagande på årsstämma, i enlighet med dina önskemål.

Den legala grunden för den behandling som sker för att skicka dig våra pressreleaser och/eller delårsrapporter grundar sig på ditt samtycke. Konsekvensen av att du inte tillhandahåller de ovan nämnda personuppgifterna innebär att vi inte kommer kunna skicka dig våra pressreleaser och/eller delårsrapporter. Ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål kan dock när som helst återkallas genom att kontakta Indutrade AB på privacy@indutrade.com eller support.se@cision.se. Den legala grunden för den behandling som sker för att administrera ditt deltagande på årsstämma grundar sig på en intresseavvägning. Detta innebär att Indutrade AB är av uppfattningen att behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål väger tyngre än det integritetsintrång du utsätts för i och med behandlingen. Resultatet av denna intresseavvägning grundar sig framför allt på de faktum att behandlingen av dina personuppgifter är så begränsad som möjligt och att du har rätt att när som helst välja att avbryta förhållandet med Indutrade AB.

Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de?

De personuppgifter du lämnar till oss kan komma att delas med Indutrade AB:s externa leverantörer (såsom IT-leverantörer) i den mån det behövs för att administrera och genomföra utskicken i enlighet med dina önskemål. Dina personuppgifter kommer dock inte att i övrigt vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke. Endast personer hos Indutrade AB som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna. Indutrade AB har vidare vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.

Indutrade AB sparar dina personuppgifter till dess att du väljer att avregistrera dig som prenumerant av pressmeddelanden och/eller delårsrapporter eller till dess att uppgifterna inte längre behövs för att administrera årsstämman. Därefter sparas dina personuppgifter som längst under ett år, om du inte begär att dina personuppgifter ska raderas tidigare (se dina rättigheter beskrivna nedan).

Dina rättigheter

Rätt att ta del av uppgifterna

Du har rätt att begära mer detaljerad information om hur Indutrade AB behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.


Rätt till rättelse, invändning, radering och begränsning

Om personuppgifterna som Indutrade AB behandlar är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade eller raderade. Du kan begära begränsning av behandlingen om du anser att de personuppgifter som behandlas inte är korrekta eller om du anser att personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet med behandlingen.

Rätt att återkalla lämnat samtycke

Som angivits ovan har du alltid rätt att när som helst återkalla samtycket. Detta kan du göra genom att kontakta Indutrade AB på privacy@indutrade.com.

Rätt till dataportabilitet

I den mån Indutrade AB behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller för att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, har du rätt att på begäran få ut de personuppgifter som behandlas som du har tillhandahållit Indutrade AB i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att få dessa överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att klaga

Det är viktigt för Indutrade AB att du känner dig trygg med personuppgiftsbehandlingen som sker. Indutrade AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att behandla samtliga personuppgifter med största respekt. Om du dock anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt får du gärna höra av dig (se kontaktuppgifter ovan). Du har även möjlighet att lämna in klagomål över personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten, som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter.

Cookies

Denna cookiepolicy gäller för Indutrade AB:s användning av cookies på vår webbplats. Policyn beskriver vilken typ av cookies vi använder på webbplatsen, varför vi använder cookies, hur du kan blockera eller radera cookies samt var du kan läsa mer om de specifika cookies som används.
För information om hur du kan blockera eller radera cookies, se instruktionerna längre ner i denna policy under rubriken ”Hur du blockerar och/eller tar bort cookies”.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet (t.ex. dator, smartphone eller surfplatta) när du besöker en webbplats. Cookies används för att förbättra användarupplevelsen och för att samla in information till ägaren av webbplatsen.

Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Vad använder vi cookies till?

Vissa cookies som Indutrade AB använder är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att möjliggöra att du kan röra dig på webbplatsen och använda dess funktioner. Du behöver inte godkänna vår användning av nödvändiga cookies eftersom de krävs för att vi ska kunna tillhandahålla webbplatsen.

Webbplatsen använder även cookies som tillåter oss att optimera webbplatsens funktioner, att förbättra din upplevelse av webbplatsen, att göra webbplatsen enklare att använda samt att skräddarsy webbplatsen till dina intressen och behov. Dessutom används cookies för att sammanställa anonym statistik för att vi ska förstå hur våra användare surfar på webbplatsen och därigenom kunna förbättra oss.

Vilken typ av cookies använder vi?

Det finns tre typer av cookies på webbplatsen:

Sessionscookies, dvs. cookies som tillfälligt lagras i webbläsarens minne under tiden som du besöker webbplatsen. De kan t.ex. användas för att identifiera vilket språk du har valt. Sessionscookies raderas när webbläsaren stängs.

Långvariga cookies, dvs. cookies som sparas på din enhet under en längre tid. De används t.ex. vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du som användare senast besökte webbplatsen. Hur länge cookien ligger kvar på din enhet beror på livstiden på den specifika cookien och din webbläsares inställningar.

Tredjepartscookies, dvs. cookies som tillhör andra domäner än de som visas i adressfältet. Tredjepartscookies öppnar upp möjligheter för att spåra användarens webbhistorik.

Indutrade AB använder verktyget “Google Analytics” och de cookies som ingår i Google Analytics för att samla in information om användningen av webbplatsen. Google Analytics samlar t.ex. information om hur ofta användare besöker webbplatsen och vilka andra webbplatser som de har besökt innan de besöker vår webbplats. Indutrade AB använder informationen för att förbättra webbplatsens tekniska funktioner, göra webbplatsen enklare att använda, förbättra din upplevelse av webbplatsen och för att bättre skräddarsy webbplatsen till dina intressen och behov. Google Analytics samlar in IP-adressen som du har på datumet då du besöker webbplatsen. Indutrade AB kombinerar inte informationen som samlas in genom användningen av Google Analytics med annan personligt identifierbar information. Googles möjligheter att använda och dela informationen om dina besök till vår webbplats som samlas in genom Google Analytics är begränsats i enlighet med Google Analytics användarvillkor, tillgängliga på Googles sida med villkor, samt på Googles sida om integritetspolicy. Du kan förhindra Google Analytics från att känna igen dig när du återbesöker webbplatsen genom att stänga av cookies i din webbläsare.

För mer information om vilka enskilda cookies som används, vilken information som samlas in, för vilka syften och hur länge varje cookie sparas, läs mer på Googles sida för användning av cookies.

Hur du blockerar och/eller tar bort cookies

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan ändra dessa inställningar så att du som användare varnas så fort en cookie skickas till din enhet eller skapa en huvudregel som innebär att cookies blockeras. Du kan också välja att radera alla de cookies som finns lagrade på enheten.

Hur du tar bort lagrade cookies eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till webbläsaren eller i den hjälpfunktion som de flesta webbläsare är utrustade med. Om du använder olika enheter för att se och få tillgång till webbplatsen (t.ex. din dator, smartphone eller surfplatta) måste du se till att webbläsaren på varje enhet justeras efter dina önskemål gällande cookies.

Observera att om du väljer att inte tillåta lagring av cookies är det möjligt att du inte kan använda alla delar av webbplatsen samt att vissa delar av webbplatsen kanske inte kommer att fungera korrekt.

Om du inte alls vill tillåta vår användning av cookies kan du ändra inställningarna för cookies i enlighet med ovan.

Ändringar

Denna policy kan komma att ändras från tid till tid. Uppdaterades senast maj 2018.