Hållbarhet

Vi verkar för en hållbar utveckling vilket innebär hänsyn till långsiktiga miljöaspekter samt balans mellan sociala och ekonomiska krav. Vi ska utveckla och vidmakthålla en lönsam, långsiktigt uthållig affärsverksamhet med produkter och lösningar som motsvarar eller överträffar kundens förväntningar.

Hållbara lösningar

Indutrades kunder möter liksom vi ökade krav och förväntningar på ansvarsfulla och hållbara lösningar. Dessa innebär betydande möjligheter inom affärs- och verksamhets-utveckling.

Läs mer om hållbara lösningar

Socialt ansvar

Indutrades verksamhet bygger på långvariga och starka relationer med kunder och leverantörer. Men också med de samhällen där våra bolag finns.

Läs mer om socialt ansvar.

Miljöarbete

Målsättningen är att kontinuerligt minska verksamhetens miljöpåverkan genom ett systematiskt förbättringsarbete genom hela kedjan.

Läs mer om Indutrades miljöarbete.