Vi kan ha nytta av Indutrades finansiella styrka och erfarenhet av förvärv.

Claus Dall-Hansen

VD, Combilent

cdh@combilent.com
15
Omsättning MEUR
24
Antal anställda
2004
Grundat
2015
Förvärvat

Koncernens styrka kan driva global tillväxt

Danska Combilent har byggt upp en stark position inom samhällsviktiga radiosystem i Europa. Nu vill VD Claus Dall-Hansen expandera, och han ser Indutrade som den perfekta ägaren att hjälpa honom med detta.

Combilent utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för professionella kommunikationssystem (Professional Mobile Radio, PMR). Bolagets produkter (filter, förstärkare och så kallade combiners) tar hand om filtrering och förstärkning av signaler till och från radiostationerna. Fokus ligger på samhällsviktiga system och användarna finns till exempel inom polis, brandkår och ambulanser samt transportsektorn och militären. Combilents kunder är främst de stora europeiska tillverkarna av radiosystem, som Airbus, Motorola och Teltronic. Under 2017 nådde försäljningen en ny rekordnivå.

Teknikledande i sin bransch

Combilent är teknikledande i sin bransch. En viktig fördel med bolagets combiners är att de är möjliga att fjärrstyra. När inställningar behöver justeras kan det alltså göras utan att lämna det centrala kontrollrummet. I många andra system måste en tekniker åka ut till var och en av radiostationerna, vilket är vanligt i stora nationella system som till exempel RAKEL i Sverige eller BOSNET i Tyskland.

Miljövänliga produkter

Produkterna är också miljövänliga. Detta dels genom att de genomgående är små, ofta bara en fjärdedel så stora som alternativen, vilket innebär mindre användning av metaller som koppar och silver. Dessutom är de energieffektiva genom att de avger mindre värme och därmed bland annat minskar behovet av luftkonditionering i radiostationerna.

– Ett exempel på detta är att ett system som vi levererade till holländska staten betalade av sig på sex månader, enbart tack vare sänkta energikostnader, säger Claus Dall-Hansen, VD och tillsammans med Jesper Trier, en av grundarna av Combilent.

Fokus på forskning och utveckling

Combilents teknikledande ställning bygger på ett starkt fokus på forskning och utveckling.

– Vi fungerar ofta som en förlängning av våra kunders FoU-avdelningar. Praktiskt taget allt vi gör är helt skräddarsytt för att passa respektive kunds radiosystem.

Skräddarsydda produkter innebär också, åtminstone kortsiktigt, att kunderna inte har några andra alternativa leverantörer.

– Det ställer höga krav på vår kvalitet, pålitlighet och leveranssäkerhet, och vi strävar hela tiden efter att erbjuda en högeffektiv ”leveransmaskin” nära kopplad till kundernas produktion.

Indutrade bidrar till tillväxt

Avancerade produkter och hög leveranssäkerhet har gett Combilent en marknadsandel på hela 80 procent inom TETRA-systemet, som är EU-standarden för samhällsviktiga radiosystem. Någon global standard finns inte eftersom stora länder som USA och Kina föredragit att utveckla egna standards. Combilents teknik kan användas till alla olika standards, men framgångarna utanför TETRA har hittills varit begränsade.

Det är här som Indutrade kommer in.

Combilent har en marknadsandel på 80% inom TETRA-systemet, men framgångarna utanför TETRA har varit begränsade. Det är här som Indutrade kommer in.

– Vi har tekniskt sett mycket väl positionerade produkter och vill satsa på att ta ytterligare marknadsandelar även i andra radiosystem och regioner. Vår bedömning är att i vissa regioner kommer detta att behöva göras via förvärv och där kan vi ha nytta av Indutrades finansiella styrka och erfarenhet av förvärv.

Det finns flera skäl till att växa genom förvärv. Ett är att det är ett sätt att snabbare komma in på marknaden. Ett annat är att kunderna inom vissa marknadssegment vill ha leverantörer med ett bredare produktutbud. En nackdel med att vara en så relativt liten spelare som Combilent är också att vissa kunder tvekar att ge riktigt stora kontrakt till ett så litet företag.

– Jag ser stora möjligheter att växa i en värld som tenderar att bli allt mer osäker, och där stater investerar stora pengar för att skydda sina invånare, säger Claus.

Claus Dall-Hansen

VD, Combilent

cdh@combilent.com

Våra entreprenörer berättar

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa berättelser från några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?