Trusted by entrepreneurs

Indutrade etablerades 1978 och har sedan dess byggt upp en koncern med över 200 bolag. Under resans gång har vi fått stor erfarenhet av företagsförvärv och att arbeta med starka entreprenörer.

Det finns många olika typer av bolag som arbetar med företagsförvärv. Vi ser oss inte som ett i mängden, utan det som särskiljer oss är vårt fokus på att förstå människorna och kulturen i bolagen vi förvärvar. För oss är varje förvärv unikt och inledningen på en lång och utvecklande relation. 

Vi vill att ägarna stannar kvar även efter förvärvet och vi värnar om företagskulturen och behåller bolagsnamnet. Vi arbetar med en tydlig målstyrning med fokus på ett fåtal finansiella nyckeltal och delegerar ansvaret för bolaget till dess VD. Det skapar rätt engagemang och kunder, leverantörer och företagets personal uppskattar lokal beslutskraft.

Värdegrund

Entreprenörskap

– med passion för att skapa affärer

Decentralisering

– med förtroende som bas

Långsiktighet

– som bygger på hållbar, lönsam tillväxt

Människorna i fokus

– våra medarbetare är nyckeln till koncernens utveckling

Vilka företag förvärvar vi?

Att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt är centralt vid utvärderingen av potentiella förvärv. Andra viktiga parametrar är:

  • Marknadspositioner och teknisk kompetens
  • Miljöpåverkan och ISO-certifieringar
  • Nyckelpersoners fortsatta engagemang

Sälja till Indutrade?

Indutrade är en långsiktig ägare med ett decentraliserat ledarskap som bygger på tydliga värderingar. Vår företagskultur är vägledande från förvärvsfas till hur vi bedriver, bygger och utvecklar verksamheter på ett ansvarsfullt sätt. Förvärv är en naturlig del av Indutrades verksamhet och ett väsentligt inslag i vår strategi  för tillväxt. Vi håller en hög förvärvstakt och normalt sett förvärvar vi flera bolag varje år.

Förvärvsprocessen

Kontakta förvärvsteamet!

Är du intresserad av att sälja ditt bolag eller bara höra mer om hur vi arbetar? Kontakta gärna Jonas Halvord, Gustav Ruda, Daniel Hätty, Johan Lundberg, eller Fredrika Bruu

Från vänster: Daniel Hätty, Jonas Halvord, Gustav Ruda.