Det finns en enorm inneboende kraft inom Indutrade och alla kompetenta medarbetare, där finns stora delar av vår framtida framgång.

Patric Österlund

VD Colly Filtreringsteknik AB

patric.osterlund@colly.se
48
Omsättning MSEK
13
Antal medarbetare
1957
Grundat
1984
Förvärvat

Att tro på människor är vår kultur

Patric Österlund har arbetat i Indutradekoncernen i närmare 20 år och är nu vd för Colly Filtreringsteknik, han sitter i sex andra Indutradebolags styrelser och är affärsenhetschef inom Industrial Components - ett av Indutrades åtta affärsområden. Patric är ett tydligt exempel på Indutrades övertygelse om att människor gör skillnad. Han lever själv upp till devisen i de bolag där han är verksam.

–Mitt mål är att få andra människor att lyckas. En viktig egenskap för att nå dit är att verkligen lyssna och förstå andra. Att oftare säga ”ja” än ”nej” och att lita på att människor gör rätt saker. Det handlar om ett tillåtande ledarskap som bygger på förtroende. Jag vill att mina medarbetare ska kunna komma till mig och berätta om ett problem och samtidigt föreslå en lösning. Min uppgift som VD eller styrelseordförande är inte att peka med hela handen, utan att få mina kollegor att växa och utvecklas och lita på sin egen förmåga, säger Patric

Långtgående decentralisering

–Det är just vår tro på människors förmåga som jag menar är den gemensamma nämnaren i alla Indutrades bolag. Vårt sätt att styra karaktäriseras av en mycket långtgående decentralisering. Då måste vi våga lita på våra medarbetares förmåga att göra rätt saker. Därför är det så viktigt när vi förvärvar bolag att de har samma syn på människor och ledarskap som vi.

–Vi köper lönsamma, självgående bolag som passar in i vår kultur. Efter ett företagsförvärv får bolaget fortsätta sin verksamhet som vanligt, med samma namn, logga etc. Vi är inte ute efter sammanslagningar och till synes potentiella synergieffekter. Vår förvärvmodell är beprövad, framgångsrik och sannolikt ganska unik, berättar Patric.

Det är just vår tro på människors förmåga som jag menar är den gemensamma nämnaren i alla Indutrades bolag.

Fördelar för bolagen

Om företagen ändå fortsätter som tidigare kan man ju undra varför de ska ingå i Indutrade. Det kan finnas flera skäl till det, förklarar Patric.

–Ofta drivs företagen av entreprenörer som också grundat bolaget och det kan ibland handla om att hantera en generationsväxling. Indutrade erbjuder också möjlighet att fortsätta verksamheten under tryggare former, inte minst ekonomiskt. En stabil ägare med starka finanser kan också ge fördelar i relationen med kunder och leverantörer samt underlättar möjligheter till satsningar och expansion.

–När ett företag blir en del av Indutrade får det också en professionell styrelse, vilket många kanske inte haft tidigare. Du får en styrelseordförande som fungerar som mentor och rådgivare med tillgång till ett stort nätverk inom koncernen som besitter enorm kompetens. Ordföranden kan då ge tips om vem som kan ge stöd i alla möjliga typer av frågor så behovet av externa konsulter är minimalt, menar Patric.

–Denna kunskapsbank bör vi kunna utnyttja ännu mer och nyligen har det på koncernnivå tagits fram en intern webbaserad portal som ger oss tillgång till samlad kompetens kring olika ämnen.

–Kontakterna inom koncernen är omfattande och givande och alla delar gärna med sig av sina erfarenheter. Jag diskuterar ofta med koncernkollegor om möjligheter och olika utmaningar där vi kan ge varandra råd och guidning.

–Även om jag tycker att vi kan utveckla och utnyttja kompetensspridningen ytterligare så är det viktigt att påpeka att ingen blir tvingad in i det hela. Varje VD avgör själv hur mycket han eller hon vill rådgöra med kollegor i koncernen.

Personlig utveckling

–För den som vill finns också goda möjligheter till personlig utveckling. Jag började som försäljningschef på Colly Filtreringsteknik för nästan 20 år sedan. Jag gick sedan vidare till att bli divisionschef för att sedan hamna där jag är nu, som VD. Sedan 6-7 år tillbaka har jag även arbetat i flera styrelser i systerbolag i Indutrade. Just nu är jag ordförande i fyra bolag och sitter som ledamot i två till. Jag har även förmånen att få jobba med förvärv inom affärsområdet Industrial Components.

–Utvecklingsmöjligheter finns för dem som vill, på flera nivåer. Vi har bra exempel inom Colly-bolagen där medarbetare som arbetat på lagret och som kan våra produkter, nu tagit steget till att bli innesäljare. Vi har även innesäljare och utesäljare som tagit steget till teamledare med personal- och budgetansvar. Det finns en enorm inneboende kraft inom Indutrade och alla kompetenta medarbetare, där finns stora delar av vår framtida framgång.

Patric Österlund

VD Colly Filtreringsteknik AB

patric.osterlund@colly.se

Våra entreprenörer berättar

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa berättelser från några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?