Vi uppskattar de goda personliga relationer som vi har fått med andra VD:ar i Indutradekoncernen.

Felix Schmid & Horst Färber

VD:ar, Färber & Schmid (F&S)

fschmid@faerber-schmid.ch
>15
Omsättning MEUR
20-25
Antal medarbetare
1994
Grundat
2019
Förvärvat

Hållbarhet är vårt syfte

När schweiziska Färber & Schmid (F&S) startades för 26 år sedan var hållbarhet den grundläggande affärsidén. Grundarna Horst Färber och Felix Schmid ville ersätta giftiga lösningsmedel med miljövänliga produkter. De var långt före sin tid då hållbarhet sällan stod på något företags agenda. Nu är det annorlunda.

–Hela vår existens bygger på hållbarhet. Vi tillverkar och utvecklar giftfria och miljöanpassade kemiska produkter för rening av industri- och avloppsvatten samt specialiserade rengöringsmedel. Dessutom förser F&S VA-kunder med utrustning eller till och med fullt utrustade reningsverk i kombination med service och leverans av reservdelar, förklarar Felix Schmid.

–Våra kunder består av allt från mycket små företag med en handfull anställda till stora internationella börsnoterade företag med tusentals anställda. De representerar ett brett spektrum av branscher som behöver specialiserade lösningar för rengöringsapplikationer eller avloppsvattenbehandling. Cirka 30 procent av vår försäljning sker i Schweiz och resten är export, främst till Europa, men också till Asien där Kina är en stark och snabbt växande marknad, säger Felix.

Skräddarsydda lösningar

–När vi startade företaget var det svårt att få gehör för vår idé – hållbarhet var inte ett hett ämne 1994. Lyckligtvis hittade vi några kunder som tänkte i samma banor som vi. Nu är hållbarhet avgörande för all seriös verksamhet, vilket återspeglas i vår årsomsättning på över 15 miljoner euro, säger Felix.

–Vi har vår egen tillverkning och är oberoende av underleverantörer. Vi köper de råvaror som behövs och blandar dem på olika sätt för att få önskade egenskaper i slutprodukten. Våra anställda är kvalificerade ingenjörer och tekniker och alla våra produkter är egenutvecklade, vilket är en av våra styrkor. Vi har vår egen FoU-avdelning och i vårt laboratorium bedrivs forskning för att lösa kundproblem på ett hållbart och effektivt sätt. Vi erbjuder ett komplett paket, från skräddarsydda lösningar till eftermarknadstjänster. Genom åren har vår produktportfölj utvecklats dramatiskt. Vi har för närvarande cirka 250 produkter och antalet växer i takt med kundernas behov, säger Felix.

Gemensam grund med Indutrade

–En av anledningarna till att Indutrade blev intresserat av F&S var vårt fokus på hållbarhet, eftersom hållbarhet också står högt på deras agenda. Som ett framgångsrikt lönsamt företag med ett gediget ”track record”, lojala medarbetare och kunder samt fokus på hållbarhet, såg Indutrade oss som en perfekt kandidat till deras grupp av företag, säger Felix.

Rätt kemi

Då både Felix och Horst börjar bli till åren och deras barn inte är intresserade av att efterträda dem, började de redan för 4-5 år sedan att fundera på en successionsplan för att säkerställa företagets framtid.

–Vi har ett ansvar gentemot både mot våra anställda och våra kunder som är beroende av oss. Vi är ofta våra kunders enda leverantör eftersom många av produkterna är skräddarsydda. Innan vi träffade Indutrade förde vi diskussioner med flera andra intresserade parter. Vi kom i kontakt med Indutrade på en mässa sommaren 2018 och när vi senare träffades för att diskutera vidare, kände vi genast att kemin var rätt. Värderingar, mål och sätt att göra affärer var desamma som våra. Det var då, och är fortfarande idag, en perfekt matchning, säger Felix.

–Det som övertygade oss mest, utöver gemensamma värderingar, var Indutrades filosofi att låta framgångsrika företag fortsätta som vanligt. De förändrar inte ditt sätt att göra affärer, säger Felix.

Det som övertygade oss mest, utöver gemensamma värderingar, var Indutrades filosofi att låta framgångsrika företag fortsätta som vanligt.

Både Felix och Horst uppskattar också de goda personliga relationer som de har fått med andra VD:ar i Indutradekoncernen.

–Eftersom vi är så specialiserade finns det inget annat företag i gruppen som har liknande verksamhet, men vi utbyter värdefulla erfarenheter och kunskap om andra ämnen, exempelvis ledningsfrågor, säger Felix.

Framtidssäkrad

–F&S har historiskt vuxit över 10 procent årligen och vi strävar efter fortsatt stark tillväxt. Att anställa fler kompetenta medarbetare och expandera till nya geografiska marknader ligger i planerna. Redan när vi träffade Indutrade visste vi att vi skulle behöva hitta en större anläggning för vår produktion eftersom vi har nått kapacitetstaket i våra nuvarande lokaler. Indutrade såg möjligheterna och stöttade vår investering och planerna för vår nya anläggning är långt framskrida, säger Felix.

–Det känns bra att veta att framtiden för F&S, våra anställda och våra kunder är säkrad även när Horst och jag någon gång tar ett steg tillbaka till en mindre aktiv roll, även om vi garanterat kommer att vara involverade i företaget under många år framöver, avslutar Felix.

Felix Schmid & Horst Färber

VD:ar, Färber & Schmid (F&S)

fschmid@faerber-schmid.ch

Våra entreprenörer berättar

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa berättelser från några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?