Mårten Svanberg
Head of IR and External Communications

Prenumerera

Läs vår webbplatspolicy

Läs mer

Indutrade som investering

Indutrade är en teknik- och industrikoncern med hållbar tillväxt, attraktiv marknadsposition och låg riskprofil, vilket gör Indutrade till en långsiktigt god investering.