För oss är det värdefullt att veta att våra ambitioner att växa uppmuntras och stöttas av Indutrade.

Richard Derksen

VD, Tradinco

r.derksen@tradinco.com
8,4
Omsättning MEUR
32
Antal anställda
1963
Grundat
2017
Förvärvat

Proffs som arbetar tillsammans

Tradinco, baserat i Zoetermeer, Nederländerna, är ett välrenommerat företag som är specialiserat på kalibrering och mätning. Företaget fokuserar på marknaden i Benelux, men deras produkter säljs över hela världen och till ett brett spektrum av välkända kunder inom alla typer av branscher, historiskt sett främst inom processindustrin.

–Vi utvecklar, tillverkar och servar precisionsprodukter för test, mätning och kalibrering av tryck och temperatur, säger Richard Derksen, VD för Tradinco. Ända sedan starten 1963 har vi arbetat nära våra kunder för att kontinuerligt förbättra och anpassa våra högkvalitativa instrument och programvaror så att vi kan möta och överträffa marknadens krav. I vår verkstad, renrum klass 4 och i vårt ackrediterade (ISO17025) kalibreringslaboratorium, reparerar, underhåller och kalibrerar vi både vår egen och andra leverantörerss utrustning. Slutligen erbjuder vi även såväl kundanpassade lösningar som standardlösningar för OEM och industriella applikationer, säger Richard.

–För närvarande är Benelux och Mellanöstern våra huvudmarknader. Men vi tittar också närmare på möjligheten att etablera verksamhet i delar av Asien. Andra marknader täcks av säljpartners runt om i världen.

Långsiktig partner

–För att framgångsrikt kunna genomföra vår strategi och bli nummer ett i världen på vår nischmarknad, insåg vi att vi behövde en partner med en långsiktig investeringshorisont. När vi träffade Indutrade sa det omedelbart ”klick” – de förstod vår marknad och vår bransch och de hade ingen exitstrategi. Inte minst viktigt var att deras företagskultur överensstämde med vår; Tradinco kännetecknas av drivna proffs som arbetar tillsammans som ett team. Vi kunde inte ha hittat en lämpligare ägare.

Givande nätverk

–Som en del av Indutrade har vi kunnat växa snabbare än vad som annars varit möjligt. Indutrade stödjer oss kontinuerligt i vårt entreprenörskap. Under 2019 förvärvade vi Technics Trading & Calibration B.V., och även om vi genomförde förvärvet själva, hade vi stort stöd under förvärvsprocessen, säger Richard.

Som en del av Indutrade har vi kunnat växa snabbare än vad som annars varit möjligt. Indutrade stödjer oss kontinuerligt i vårt entreprenörskap.

–Vi ser också stora fördelar med det utmärkta nätverk som utgörs av våra systerföretag. Förutom att möjliggöra lärande och utbyte av olika slag, genererar nätverket också affärer. Nyligen initierades ett möte för att dela erfarenheter och hitta synergier gällande hur vi tillsammans kan utveckla marknaden i Mellanöstern.

Fokus på hållbarhet

–Hållbarhet är alltid i fokus när vår verksamhet växer. För det första används produkterna vi tillverkar för att hålla våra kunders processer och kvalitet under kontroll och därmed minimera energianvändning och avfall. För det andra står våra interna hållbarhetsinsatser högt på dagordningen, till exempel genom att använda biologiskt nedbrytbara tvättmedel. Vi utvärderar också möjligheten att installera 850 kvm solpaneler på vårt tak. En annan aspekt av hållbarhet är en god arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Vi strävar efter en bra balans mellan arbete och fritid och vi investerar i kontinuerlig utveckling och utbildning, säger Richard.

–Ett annat område som är mycket intressant ur ett hållbarhetsperspektiv är hur väte kan användas i ny teknik. Vi sponsrar tävlingsteamet ‘Forze H2’ från Delft tekniska universitet, som utvecklat en tävlingsbil som drivs av väte och de arbetar kontinuerligt med att förbättra effektiviteten. Vi ser stora möjligheter för vätgasapplikationer i framtiden.

Anpassning till tillväxt

–I syfte att fortsätta vår tillväxt stärker vi nu vår organisation ytterligare med drivna proffs, kompetenser och innovation. Innovationsprocesser optimeras genom samarbete med utomstående specialister vilket resulterar i att ”time-to-market” för nya produkter och mjukvara minskar. Detta kommer att gynna resultatet avsevärt. Med förvärvet i maj 2019 har vi breddat vårt erbjudande vilket skapar mer affärer på såväl befintliga som nya marknader.

–På lång sikt är vår ambition att bli nummer ett på vår nischmarknad inom test, mätning och kalibrering, något vi varit i Nederländerna under många år. Vi fortsätter också att söka nya samarbeten och kompletterande förvärv. Tack vare vårt team av mycket motiverade proffs som arbetar tillsammans kommer vi att fortsätta att sträva efter lönsam tillväxt och nå våra mål. För oss är det värdefullt att veta att dessa ambitioner att växa uppmuntras och stöttas av Indutrade.

Richard Derksen

VD, Tradinco

r.derksen@tradinco.com

Våra entreprenörer berättar

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa berättelser från några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?