Lång erfarenhet av företagsförvärv

Indutrade har lång erfarenhet av företagsförvärv. Det är en naturlig del av verksamheten och ett väsentligt inslag i vår strategi för tillväxt.

Vi håller en hög förvärvstakt och normalt sett förvärvar vi flera bolag varje år. Förvärv har stått för en stor andel av koncernens försäljningstillväxt. Även den framtida tillväxten förväntas delvis uppnås genom fortsatta företagsförvärv. Indutrade är en långsiktig ägare och de bolag som förvärvas blir inte föremål för försäljning. Förvärvsstrategin omfattar två "huvudlinjer":

  1. Att förvärva nischade teknikförsäljningsbolag.
  2. Att förvärva internationella bolag med egen tillverkning eller egna produkter och en stark marknadsposition.

Förutsättningar för Värdeskapande förvärv

Målsättningen är att årligen förvärva bolag med en nettoomsättning överstigande 30 MKR. Koncernen har ett nätverk av kunder, leverantörer,  marknadsaktörer och rådgivare vilket ger bra ingångar till potentiella förvärv. Den fragmenterade marknadsstrukturen medför att tillgången på förvärvskandidater är god. Indutrade har genom sin starka förvärvshistorik, sin storlek samt sitt goda rykte, den erfarenhet och de förutsättningar som krävs för att genomföra värdeskapande förvärv.

Vilka bolag förvärvar vi?

Vår affärsfilosofi bygger på entreprenörskap, decentralisering och lönsam tillväxt. De bolag vi förvärvar är välskötta och framgångsrika med en väl definierad marknad. Bolagen har dessutom hög teknisk kompetens. De har en väl fungerande och motiverad ledning som präglas av entreprenörskap och som är måna om utvecklingen av bolaget även efter förvärvet.

Strukturerat förvärvsförfarande

Processen inför ett nytt förvärv kan ibland pågå i flera år, då vi träffar ledning och anställda vid flertalet tillfällen för att fastställa om bolaget är ett ”Indutrade-bolag”. Vi strävar efter att så tidigt som möjligt i förvärvsprocessen föra diskussioner och resonemang kring vår decentraliserade styrningsmodell och våra grundläggande värderingar med säljaren.

läs mer ingående om de olika stegen

Vår arbetsprocess vad gäller förvärv är flexibelt och förutsägbart vilket har gett oss möjligheten att genomföra ett antal företagsförvärv med vissa rådgivare. Indutrade har ett väl utbyggt nätverk av företagsrådgivare.  

Förvärvsprocess

Styrprocess

Kontakta förvärvsteamet!

Är du intresserad av att sälja ditt bolag eller bara höra mer om hur vi arbetar? Kontakta gärna Jonas Halvord, Gustav Ruda eller Daniel Hätty.

Från vänster: Daniel Hätty, Jonas Halvord, Gustav Ruda.

Läs mer

Vara en del av Indutrade

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa intervjuer med några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss.

Förvärvshistorik

Här hittar du en lista med de bolag som har förvärvats av Indutrade eller startats inom koncernen sedan 1981.