Medarbetare & Karriär

Att få bolag att växa genom att låta människor växa är en nyckel för att uppnå hållbar och lönsam tillväxt. Genom att arbeta med människor med rätt inställning, samt genom att utveckla kompetenser och underlätta betydelsefulla kontakter utmanar vi oss själva att ständigt bli bättre.

Vi har över 9 600 medarbetare, fördelade på mer än 200 bolag. Våra medarbetare har alla en sann entreprenörsanda, hög teknisk kompetens och ett starkt kundfokus. Våra bolag varierar i storlek och består i vanliga fall av cirka 15-40 anställda, där merparten är säljingenjörer eller tekniker. För att bli en av våra kolleger räcker det inte med en framgångsrik meritlista, för oss är det viktigt hur du agerar, vad du prioriterar och om du är här för att stanna på lång sikt.

Rekrytering

I och med vår decentraliserade organisation sker all rekrytering hos respektive dotterbolag. Vi har ingen centralstyrd HR-avdelning, marknadsavdelning eller avdelning för inköp. Det alla bolag inom koncernen däremot delar är den starka tron på att allt i slutändan handlar om människor − människor gör skillnaden!

Vänligen besök vår karriärsite för mer information och för att se samtliga jobbmöjligheter inom Indutrade-koncernen.

Besök vår karriärsite