EDISTÄMME TEKNOLOGIAA JA KANNATTAVAA KASVUA

Indutrade on kansainvälinen teollisuuskonserni ja sen liikeideana on kehittää ja hankkia korkean teknologiaosaamisen yrityksiä, joilla on kykyä rakentaa pitkäaikaisia ja tiiviitä asiakas- ja toimittajasuhteita.

Kasvamme jatkuvasti hankkimalla hyvin hoidettuja ja kannattavia yrityksiä. Alusta asti, eli vuodesta 1978 lähtien, Indutraden yritysfilosofia on tiivistynyt sanoihin yrittäjyys ja hajautettu päätöksenteko. Tämä on ja on ollut yrityksen menestyksen avain. Tänä päivänä konserniin kuuluu runsaat 200 tytäryhtiötä yli 30 maassa ja kuudessa maanosassa. Konserni työllistää kokonaisuudessaan noin 9 100 henkilöä.

Meillä on vahva yrityskulttuuri, jossa ihmiset ovat keskiössä. Tämä näkyy paitsi kaikessa mitä teemme, myös visiossamme: haluamme olla yrittäjien maailma, jossa asenne ratkaisee.

Ihmiskeskeisyys

Organisaatiossamme ihmiset ja heidän asenteensa työn tekemiseen ovat kaiken A ja O. Uskomme, että on kannattavaa olla osa Indutrade-perhettä, jossa ihmiset kannustavat toisiaan omalla osaamisellaan sekä tukevat toistensa työtä jakamalla tietoa ja parhaita käytäntöjä.

YRITTÄJYYS

Meillä vallitsee vahva yrittäjähenki ja palo liiketoimintaan. Olemme sitoutuneet määrätietoiseen johtamiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

HAJAUTETTU PÄÄTÖKSENTEKO

Organisaatiomme päätöksenteko on hajautettu yrityksiin, ja yrityksemme ovat itsenäisiä ja paikallisesti vahvoja toimijoita. Mielestämme parhaat päätökset tehdään paikallisesti ja lähellä asiakasta.

PITKÄJÄNTEISYYS

Keskitymme kannattavuuteen. Menestys merkitsee meille kestävää kannattavuutta ja kasvua, mikä hyödyttää niin yksilöitä, yrityksiä kuin koko yhteiskuntaa.

Indutrade on sitoutunut pitkäjänteiseen ihmisten ja yritysten kehittämiseen. Indutraden yrittäjävetoisessa maailmassa mahdollistamme ihmisten ja yritysten lisäksi myös yhteiskunnan kasvun ja kehityksen.

Bo Annvik
Toimitusjohtaja ja konsernijohtaja

Lue lisää

ORGANISAATIO

Alusta, eli vuodesta 1978 lähtien, olemme toimineet hajautetun päätöksenteon periaatteella, jossa erilliset tytäryhtiöt vastaavat omasta taloudellisesta menestyksestään.

TAVOITTEET JA STRATEGIA

Indutrade-konserni pyrkii hajauttamaan liiketoimintariskiään hakemalla kasvua valikoiduilla maantieteellisillä alueilla, tuotteilla ja niche-markkinoilla. Kasvu tehdään sekä orgaanisesti että yritysostojen avulla.

Yritysostot

Indutradella on pitkä kokemus yritysostoista. Ne ovat luonnollinen osa toimintaamme ja kasvustrategiaamme.

Henkilöstö ja ura

Meillä on kaikkiaan yli 7 000 työntekijää yli 200 yrityksen palveluksessa. Henkilöstöllemme on ominaista aito yrittäjähenki, vankka teknologiaosaaminen ja asiakaslähtöinen asenne.

HALLINNOINTIKOODI

Indutrade on 1.7.2006 lähtien soveltanut toiminnassaan ruotsalaista hallinnointikoodia (Corporate Governance Code). Koodi on osa Ruotsin elinkeinoelämän itsesääntelyä.