Så arbetar vi

Indutrade är en långsiktig ägare med ett decentraliserat ledarskap som bygger på tydliga värderingar. Vår företagskultur är vägledande från förvärvsfas till hur vi bedriver, bygger och utvecklar verksamheter på ett ansvarsfullt sätt.

Utgångspunkten i vår företagskultur är ett värderingsstyrt ledarskap med stor frihet och hög grad av självbestämmande. Varje bolag har en egen VD med ett totalansvar för verksamheten. Ett typiskt Indutradebolag omsätter mellan 50-200 mkr, en storlek som gör att respektive VD har kontroll över helheten och snabbt kan anpassa verksamheten efter kundernas behov.

Decentraliserat ledarskap

De bästa besluten fattas av de personer som bäst känner till kundens behov och processer. Vår filosofi har därför sedan starten 1978 varit att driva en decentraliserad organisation där det finansiella ansvaret vilar på dotterbolagen som genererar affärer, resultat och kassaflöde.

Våra bolag har eget lönsamhetsansvar, vilket bidrar till hög flexibilitet och stark entreprenörsanda.

Självständighet kvarstår efter förvärv

Stark kultur präglar koncernen

Agenturer och egna produkter

Etablerade bolag ger lägre risk

Fokus på vinstmarginal och tillväxt

Kvalitet

Läs mer

Att sälja till Indutrade

Sedan starten 1978 har vi utvecklat en välstrukturerad förvärvsprocess som säkerställer kvalitet och stärker vårt övergripande mål: hållbar lönsam tillväxt.

Vara en del av Indutrade

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa intervjuer med några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss.

Förvärv

Indutrade har lång erfarenhet av företagsförvärv. Det är en naturlig del av verksamheten och ett väsentligt inslag i vår strategi för tillväxt.