Näin toimimme

Indutrade on pitkäaikainen omistaja, jonka hajautetun päätöksenteon johtamismalli pohjautuu selkeisiin arvoihin. Yrityskulttuurimme vastuullisuus määrittää jo yrityskauppavaiheen alusta alkaen tapaamme johtaa, rakentaa ja kehittää kunkin yrityksen toimintaa kestävällä ja pitkäjänteisellä tavalla.

Yrityskulttuurimme lähtökohtana on arvoihimme perustuva johtamistapa, joka antaa yrityksille paljon itsenäisyyttä, vapautta ja päätöksentekovaltaa. Konsernimme jokaisen yrityksen toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu yrityksensä toiminnasta. Tyypillisesti konsernissa olevien yritysten liikevaihto on 5–20 miljoonaa euroa. Tämän kokoisissa yrityksissä toimitusjohtaja kykenee vielä hallitsemaan hyvin kokonaisuuden ja tarvittaessa mukauttamaan nopeasti toimintaa asiakkaiden tarpeiden muuttuessa.

HAJAUTETTU PÄÄTÖKSENTEKO JA JOHTAMINEN

Parhaita päätöksiä tekevät henkilöt, jotka tuntevat parhaiten asiakkaan tarpeet ja prosessit. Filosofiamme onkin ollut alusta alkaen, että toimimme hajautetun päätöksenteon mallilla, jossa tytäryhtiöt vastaavat itse omasta liiketoiminnastaan, tuloksestaan ja rahavirroistaan. Kukin yritys on vastuussa omista päätöksistään ja kannattavuudestaan, mikä lisää liiketoiminnan joustavuutta ja yrittäjämäisyyttä.

ITSENÄISYYS SÄILYY YRITYSKAUPAN JÄLKEEN

VAHVA KULTTUURI

MAAHANTUONTITOIMINTA JA OMAT TUOTTEET

VAKIINTUNEILLA YRITYKSILLÄ PIENEMMÄT LIIKETOIMINTARISKIT

KATSE LIIKEVOITTOMARGINAALISSA JA KASVUSSA

LAATU

Lue lisää

Yrityksen myynti Indutradelle

Vuonna 1978 alkaneen toimintamme aikana olemme kehittäneet hyvin jäsennellyn yritysostoprosessin, joka varmistaa laadun ja myötävaikuttaa tavoitteeseemme: kestävä ja kannattava kasvu.

Toimiminen osana Indutradea

Parhaan käsityksen siitä, miten toimimme ja millaista on olla osa Indutradea, saat tutustumalla muutamien yrityksensä Indutradelle myyneiden yrittäjien kertomuksiin.

Yritysostot

Indutradella on pitkä kokemus yritysostoista. Ne ovat luonnollinen osa toimintaamme ja kasvustrategiaamme.