Rapporter & Presentationer

Här hittar du samtliga årsrapporter respektive delårsrapporter. Under fliken "Webcasts och Presentationer" hittar du våra webcasts och dess tillhörande presentationer.

Kapitalmarknadsdag 2018

Lyssna på alla presentationer från vår Kapitalmarknadsdag 2018. Talare inkluderade Indutrades ledning och VD:ar för några av våra dotterbolag.

Prenumerera

Genom denna tjänst kan du prenumerera på våra pressmeddelanden och delårsrapporter. Informationen kommer till dig via e-post.