Per-Olow Jansson
Senior Vice President Process, Energy & Water

PROCESS, ENERGY & Water

Affärsområdet omfattar både teknikhandelsbolag och bolag med egna produkter. Bolagen säljer främst flödestekniska produkter som ventiler, rör och rörsystem och pumpar samt mätteknik och industriell utrustning till kunder inom energisektorn, VA/VVS och processindustrin.

Bolag