Göte Mattsson
Senior Vice President Industrial & Engineering

Industrial & Engineering

Affärsområdet omfattar både teknikhandelsbolag och bolag med egna produkter. Bolagen säljer industriell utrustning, verktyg, filter, hydraulik, fästelement och kemiteknik, i huvudsak till den allmänna verkstadsindustrin och fordonsindustrin.

Bolag