JOKAISELLA YRITYKSELLÄ ON OMA IDENTITEETTINSÄ

Indutrade-konserniin liittyessään yritys säilyttää oman identiteettinsä, mutta samanaikaisesti se saa – niin tahtoessaan – sisäänpääsyn konserniin kertyneeseen kokemukseen ja osaamiseen. Indutradeen liittyessään yritykset säilyttävät aikaisemmat suhteensa ja juurensa. Ne ovat aina itse vastuussa omasta kannattavuudestaan, mikä ilmentää Indutrade-henkistä yrittäjämäisyyttä.

>30
Maata
>200
Tytäryhtiötä
>9 600
Työntekijää

ARVONLUONTIA YHDESSÄ

Mitä?

Indutrade hankkii ja kehittää korkean teknologiaosaamisen yrityksiä, joilla on kyky rakentaa pitkäaikaisia ja tiiviitä asiakas- ja toimittajasuhteita.

Konsernimme yritykset valmistavat, kehittävät ja myyvät korkean teknologian komponentteja, järjestelmiä ja palveluita. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka vahvistavat sekä meidän että asiakkaidemme kannattavuutta ja kilpailukykyä.

Kaaviossa näkyy nettoliikevaihto tuotealueittain.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Indutrade-konserni jakautuu viiteen liiketoiminta-alueeseen: Industrial & Engineering, Infrastructure & Construction, Life Science, Process, Energy & Water, ja Technology & Systems Solutions.

Yritykset