Juha Kujala
Senior Vice President Infrastructure & Construction

iNFRASTRUCTURE & CONSTRUCTION

Affärsområdet omfattar både teknikhandelsbolag och bolag med egna produkter. Bolagen säljer material, produkter, verktyg och utrustning för primärt infrastruktur- och byggsektorn.

Bolag