Patrik Stolpe
Senior Vice President Technology & Systems Solutions

Technology & Systems Solutions

Affärsområdet består främst av bolag med egna produkter, baserade på avancerade tekniklösningar och egen utveckling, konstruktion och tillverkning. Bolagen säljer mätsystem, sensorer, styr- och reglerteknik samt utrustning för övervakning till många olika branscher.

Bolag