Hållbara lösningar hos Indutrades bolag

Omvärlden ställer ökade krav på ansvarsfulla och hållbara lösningar. I Indutrades bolag finns många goda exempel på sådana. Här kan du läsa om några av dem.

Dasa elektrifierar fordonen

Hållbarhetsfrågor har alltid varit en naturlig del av Dasas verksamhet. Bolagets första produkt var ett datorbaserat styrsystem för skogsmaskiner som var en del av utvecklingen mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk.

Tribotecs miljöanpassade koncept mot rost

När metallprodukter förpackas för lagring och transport är rost ett ständigt hot. Med 40 års erfarenhet har Tribotec utvecklat ett sätt att leverera kostnadseffektiva lösningar – med minimal påverkan på hälsa och miljö.