Pentronic hjälper kunder att minska sin energiförbrukning

Hållbarhet är en självklar del av Pentronics verksamhet. Som en av Europas ledande till­verkare av industriella temperaturmätare hjälper Pentronic kunder inom flertalet sektorer att hitta hållbara lösningar som minimerar negativ miljöpåverkan.

Genom exakt temperaturmätning möjliggörs energibesparingar och effektivare användning av resurser, som i sin tur effektiviserar och optimerar kundernas processer. Pentronics kunder återfinns bland annat inom livsmedelstillverkning och paketering, läkemedelstillverkning och biltillverkning.

Även i den egna verksamheten lägger Pentronic stort fokus på hållbarhet. Hållbarhet är ett av bolagets strategiska mål för verksamheten och är en av de centrala para­metrar som används för att utvärdera nya projekt, investeringar, samarbeten och andra affärsmöjligheter. Bolaget arbetar kontinuerligt med att minska sin användning av miljö­ och hälsoskadliga kemikalier, att skapa en trygg och bra arbetsmiljö för med­ arbetare samt att effektivisera användandet av resurser i den egna tillverkningen. Pentronic är ISO 9001 och ISO 14001­-certifierat samt ISO 17025-ackrediterat.

Besök Pentronics webbplats