Tribotecs miljöanpassade koncept mot rost

När metallprodukter förpackas för lagring och transport är rost ett ständigt hot. Med 40 års erfarenhet har Tribotec utvecklat ett sätt att leverera kostnadseffektiva lösningar – med minimal påverkan på hälsa och miljö

Tribotec är en etablerad leverantör av rostskydd, silikon, lim och smörjmedel till nordisk industri. Bolaget levererar kostnadseffektiva lösningar – med minimal påverkan på hälsa och miljö.

Hållbara alternativ

Tribotec förser industrin med hållbarare alternativ - högkvalitativa och miljösmarta produkter, som till exempel BioCorr® rostskydd. BioCorr® är ett vattenbaserat och biologiskt nedbrytbart rostskydd som är framtaget för att skydda metallkomponenter mot korrosion. Det är, med andra ord, ett smart miljöalternativ till petroleumbaserade rostskyddsprodukter.

Tribotec har även ett ”intelligent” rostskydd, återvinningsbart, med miljöanpassad VpCI-teknologi.

Erbjuder utbildning och analys

Tribotec erbjuder även kunderna en rostskyddsskola och labbanalyser av rostskyddsprodukter vilket ger kunderna en optimerad resursanvändning i form av kostnadseffektivitet och minskad miljöpåverkan. Bolaget har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 och är anslutet till FTI – näringslivets system för återvinning av förpackningar.

Besök Tribotecs hemsida