Ökad energieffektivitet med korrekt mätdata för axelkraften

Läs mer om hur Datum Electronics kan hjälpa redare och fartygsoperatörer att öka energieffektiviteten i sina flottor och spara bränsle med hjälp av korrekta mätdata för axelkraft.

Med målet att hantera utsläppen av växthusgaser från fartyg antog IMO* två väsentliga mått på energieffektivitet som trädde i kraft 2013. Energy Efficiency Design Index är enbart för nybyggda fartyg, medan Ship Energy Efficiency Management Plan är utformad för alla fartyg.

Energieffektiviteten är det mest kostnadseffektiva sättet att minska koldioxidutsläppen

– Under de senaste 30 åren har Datum Electronics utvecklat, tillverkat och levererat produkter som har till syfte att förbättra underhållsprogram, minska oplanerade avbrott och följa strikta regler. Allt vi gör har som mål att hjälpa våra kunder att förbättra energieffektiviteten i deras produkttjänster inom ett flertal olika branscher, däribland fordonsindustrin, marint, offshore, ingenjörsbranschen, för att bara nämna några, säger Malcolm Habens, teknisk chef på Datum Electronics.

En av produkterna som Datum Electronics erbjuder till marinmarknaden är en mätare för axelkraft (Shaft Power Meter). Med hjälp av banbrytande töjningsgivarteknik är systemet synnerligen tillförlitligt, korrekt och helt kontaktlöst. Det är särskilt utformat för att mäta vridmoment, hastighet, kraft och dragkraft i realtid, vilket erbjuder redare och fartygsoperatörer korrekt och tillförlitlig data för att verifiera och validera nya mått på energieffektivitet som har införts av IMO. När axelkraftsmätaren används på det här sättet är det ett viktigt verktyg för övervakning av ökningar och minskningar i fartygets effektivitet under färd.

Till skillnad från andra system är Datum Shaft Power Meter helt modulär och erbjuder korta ledtider till våra kunder, som i många fall är tidskänsliga till följd av det pressade schemat för deras fartyg. Installationen tar i de flesta fall 1–2 dagar och efter det kräver inte systemet underhåll eller omkalibrering, vilket sparar ytterligare tid och pengar för redare och operatörer.

Övervakning av motorernas skick är framtiden inom effektivitet och underhåll för fartyg

– Vår axelkraftsmätare har fått mycket positiv feedback under det senaste decenniet och vi har haft äran att arbeta med multinationella företag och bidra till den miljövänliga strategin för deras fartyg. Men vi tänker inte stanna här, så vi fortsätter att arbeta på en ny teknologi som bidrar till att optimera bränsleförbrukningen, minska utsläppen och förbättra underhållet ännu mer. Vi förväntar oss att lansera den här nya produkten under första kvartalet 2020 och vår uppfattning är att den kommer att bli ett viktigt element i övervakningen av fartygens prestanda, säger Mark Gladdis, chef för marina produkter på Datum Electronics.

*IMO – the International Maritime Organization (Internationella sjöfartsverket) – är FN:s specialiserade byrå med ansvar för sjöfartssäkerhet samt ansvar över att förebygga luftföroreningar samt marina föroreningar från fartyg.

 

Besök Datum Electronics hemsida