Dasa elektrifierar fordonen

Hållbarhetsfrågor har alltid varit en naturlig del av Dasas verksamhet. Bolagets första produkt var ett datorbaserat styrsystem för skogsmaskiner som var en del av utvecklingen mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk.

Dasa Control Systems AB har anammat hållbarhetsperspektivet även i de nya affärsområden som tillkommit sedan starten och det är en självklar ingrediens när det kommer till bolagets tillväxtplaner.

Strategiskt samarbete

Via ett strategiskt samarbete med tyska STW arbetar Dasa med elektrifiering av mobila arbetsmaskiner och kommersiella fordon. Genom att kombinera de båda bolagens kompetenser kan man erbjuda hållbara lösningar gällande elektriska drivlinor och intelligenta styr- och elsystem som bland annat minskar utsläppen och bidrar till en bättre arbetsmiljö.

Bland annat tack vare detta samarbete ligger Dasa i framkant när det gäller fordons- elektrifiering och har en unik möjlighet att ta marknadsandelar innan de stora globala konkurrenterna hinner ikapp.

Hållbarhet i fokus i egna verksamheten

Även i den egna verksamheten är hållbarhet i fokus, exempelvis när det gäller energiförbrukning och återvinning. Dasa har också arbetat målmedvetet med att förbättra jämställdheten inom företaget. I en traditionellt sett mansdominerad bransch kan företaget redovisa en andel på 25 procent kvinnor bland samtliga medarbetare och 50 procent i ledningsgruppen.

Besök Dasas hemsida