Vårt hållbarhetsfokus

Indutrade arbetar långsiktigt och hållbarhet är en naturlig del av vår decentraliserade affärsmodell. Vårt aktiva ägande bedrivs via bolagens styrelser där vi arbetar för att bolagen ska integrera hållbarhetsaspekter i sina affärsmodeller och strategier.

Det pågår ett strukturerat hållbarhetsarbete i våra bolag, vilket är ett krav från oss som ägare då vi är övertygade om att hållbarhet skapar affärsmöjligheter. Indutrade vill bygga långsiktigt hållbara värden genom att växa som företag och samtidigt säkerställa att såväl människor som miljö påverkas positivt.

Vår väsentlighetsanalys

För att säkerställa att vi arbetar med och redovisar de områden som är viktigast för Indutrade-koncernen och våra intressenter har vi lagt stor vikt vid vår väsentlighetsanalys.

Analysen bygger på kvalitativa intervjuer med våra intressenter, vilket inkluderar ägare, potentiella investerare, analytiker och medarbetare från Indutrades moderbolag och dotterbolag. Genom intressentdialogen, omvärldsbevakning samt branschanalys har vi identifierat våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor.

Följande prioriterade hållbarhetsområden utgör basen för koncernens hållbarhetsarbete:

  • Anti-korruption och affärsetik
  • Förvärv
  • Hållbarhetsstyrning
  • Människor
  • Miljö- och klimatpåverkan
  • Hållbara produkter och tjänster

Nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar inom dessa olika områden.

Anti-korruption och affärsetik

Förvärv

Hållbarhetsstyrning

Människor

Miljö- och klimatpåverkan

Hållbara produkter och lösningar