Onze kijk op duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen betekent een bedrijf runnen met het oog op de toekomst. Wij streven ernaar waarde op lange termijn te creëren. Voor ons is duurzaamheid een drijfveer om onze bedrijven zodanig te ontwikkelen dat ze duurzame en rendabele groei genereren.

DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE

De duurzaamheidsstrategie van Indutrade gaat uit van onze gezamenlijke verbintenis om de bedrijven binnen de groep voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren op een manier die financieel, ecologisch en sociaal verantwoord is.

De duurzaamheidsstrategie is gebaseerd op drie kerngebieden: Mensen, Milieu en Producten & klanten – met doelstellingen voor 2030 voor elk gebied.

Een systematisch duurzaamheidsbeleid dat in de bedrijfsstrategie is geïntegreerd, bevordert waardecreatie op lange termijn.

Bo Annvik
CEO en president

Lees ons duurzaamheidsrapport van 2023 (P.21)

Duurzaamheidsinitiatief van de VN

Indutrade heeft het duurzaamheidsinitiatief Global Compact van de VN (UNGC) ondertekend. We gebruiken dit als kader voor ons duurzaamheidsbeleid. Hiermee verbinden we ons ertoe om te werken met de tien principes van het Global Compact voor duurzame ontwikkeling op de vier gebieden van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie.

Duurzame oplossingen bij Indutrade-bedrijven

De wereld van vandaag stelt hoge eisen aan verantwoorde en duurzame oplossingen. Goede voorbeelden van dit soort oplossingen zijn er genoeg bij de bedrijven binnen de Indutrade Groep. Hier kun je over een aantal van hen lezen.

Onze Code of Conduct

Indutrade’s Code of Conduct is ons beleid voor duurzaam ondernemen en is een belangrijk onderdeel van onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Het is ons richtsnoer voor wie we willen zijn en hoe we willen overkomen. De code is van toepassing op alle medewerkers binnen de Indutrade Group, in alle landen.

Code of Conduct voor leveranciers en samenwerkingspartners

Wij hebben ook een Code of Conduct voor leveranciers en samenwerkingspartners die onze dochterondernemingen in hun zakelijke relaties kunnen toepassen. Ondertekening van de Code verplicht leveranciers en samenwerkingspartners tot verantwoordelijkheid op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten en ethisch ondernemen.

Klokkenluiden

De goede reputatie van Indutrade is gebaseerd op integriteit, gedegen bedrijfsvoering en een open bedrijfsklimaat. Wij werken samen met het externe bureau WistleB, waar je anoniem terecht kunt met informatie over misstanden die in strijd zijn met de huidige wetgeving, ethiek, moraal of het beleid van Indutrade.

Onze kijk op belastingen

Wij vinden het belangrijk dat er belastingen worden betaald in het land waar waarde wordt gecreëerd, op tijd en in overeenstemming met de lokale belastingwet. Wij beschouwen belastingen als bedrijfskosten die, mits ze correct en efficiënt worden geregeld, het bedrijfsrisico voor de groep verminderen. Ons belastingbeleid is van toepassing op alle dochterondernemingen en medewerkers van Indutrade.

Hand in Hand

Indutrade ondersteunt Hand in Hand, een project dat door middel van ondernemersopleiding, beroepstraining en toegang tot microleningen met name vrouwen helpt om eigen kleinschalige bedrijven op te richten. Hand in Hand heeft een uniek model voor zelfhulp dat blijvende resultaten oplevert. Dit heeft een positief effect op individueel en gezinsniveau en op de hele samenleving.