Indutrade pysyttelee omistajana taka-alalla, mutta saan aina tukea, jos tarvitsen sitä. Tällainen omistajastrategia sopii meille erinomaisesti.

Timo Sääski

Toimitusjohtaja, Geotrim Oy

Timo.Saaski@geotrim.fi
13
Liikevaihto MEUR
33
Henkilöstö
1987
Perustettu
2012
Yrityskauppa

TOIMIALANA TARKKUUS

Suomalainen Geotrim Oy tarjoaa geospatiaalisia mittauslaitteita ja ratkaisuja paikkatiedon keruuseen ja hyödyntämiseen.

– Viime vuosina olemme toteuttaneet uudentyyppisen johtamisjärjestelmän ja olemme nyt valmiita siirtymään seuraavalle tasolle asiakkuuksien ja palveluvalikoiman suhteen, sanoo Geotrimin toimitusjohtaja Timo Sääski.

Geotrimin tuotteista pääosa on amerikkalaisen Trimblen kehittämiä. Trimble on ammattilaisille suunnattujen paikkatietopohjaisten ratkaisujen johtava toimittaja. Geotrim edustaa Suomessa Trimblen geospatiaalisia ja maataloudelle tarkoitettuja tuotteita. Lisäksi Geotrim myy suomalaisen valmistajan drooneja.

Äärimmäistä täsmällisyyttä

– Myymme ja markkinoimme laitteita, jotka käyttävät paikkatietoa millimetrin tarkkuudella, Timo kertoo. Monet asiakkaistamme toimivat rakentamisen, teollisuuden tai infrastruktuurin alalla. Työskentely edellyttää meidän mittauslaitteidemme tuottamaa tarkkuutta. Tuotteitamme käytetään myös maatalouden alalla. Lisäksi palvelemme tietysti julkista sektoria, kuten Maanmittauslaitosta, joka tekee maanmittausta ja kartoitusta.

Uusi johtamismalli

Indutrade osti Geotrimin vuonna 2012, kun silloinen toimitusjohtaja, joka oli myös yksi yrityksen neljästä perustajasta, oli jäämässä eläkkeelle. Indutrade oli juuri sopiva ostaja, koska omistajat halusivat yritystoiminnan jatkuvan entiseen tapaan. Timo aloitti toimitusjohtajana vuotta myöhemmin.

– Yritys oli kasvanut ja oli valmis uudenlaiseen johtamismalliin, johon minä ulkopuolelta tulleena pystyin vaikuttamaan, sanoo Timo. Sain paljon apua Indutradelta, joka mahdollisti uuden tyyppisen ammattimaisen johtamisrakenteen.

Indutrade mahdollisti uuden tyyppisen ammattimaisen johtamisrakenteen.

Avoin ilmapiiri

– Jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, meidän on myytävä laitteiden lisäksi myös huolto-, ylläpito- ja tukipalveluita. Oikeastaan on kyse uudenlaisesta yrityksestä, joka vaatii uuden yrityskulttuurin. Henkilöstön ammattitaito ja osaaminen on ratkaisevaa sen kannalta, että pystymme vastaamaan markkinoiden haasteisiin ja olemme aina askeleen edellä muita, Timo painottaa. Meillä vallitsee avoin ilmapiiri ja kannustamme ihmisiä aloitteellisuuteen ja uusien ideoiden esittämiseen. Haluan, että jokainen tuntee voivansa osallistua päätöksentekoon ja kaikki ovat motivoituneita ja valmiita uusiin haasteisiin.

Omistaja taustalla

– Vaikka Indutrade pysyttelee omistajana taka-alalla, voin aina luottaa siihen, että saan tukea jos tarvitsen sitä. Tällainen omistajastrategia sopii meille erinomaisesti, sanoo Timo. Arvostan myös vuotuisia toimitusjohtajien tapaamisia. Vaikka Geotrim on ainoa alallaan Indutrade-konsernissa, ympärilläni on verkosto yrittäjiä, jotka ovat halukkaita jakamaan osaamistaan ja kokemustaan.

Tulevaisuus

– Geotrim joutuu tulevaisuudessa kohtaamaan haasteita, joita koveneva kilpailu tuo mukanaan. Luotan kuitenkin siihen, että kykenemme tarjoamaan markkinoille houkuttelevia tuotteita ja palveluita, sanoo Timo. Lyhyellä aikavälillä keskitymme uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutuksen viimeistelyyn. Järjestelmän avulla voimme vahvistaa nykyisiä asiakassuhteita ja luoda uutta liiketoimintaa.

– Pidemmällä aikavälillä tarkoituksemme on laajentaa toimintaa uusille asiakassegmenteille. Voimme myös lisätä valikoimiimme tuotteita uusilta päämiehiltä. Seuraamme tarkasti markkinatrendejä, ja olen vakuuttunut siitä, että olemme myös tulevaisuudessa johtava geospatiaalisten mittauslaitteiden toimittaja Suomessa, sanoo Timo.

Timo Sääski

Toimitusjohtaja, Geotrim Oy

Timo.Saaski@geotrim.fi

Annetaan yrittäjiemme kertoa

Parhaan käsityksen siitä, miten toimimme ja millaista on olla osa Indutradea, saat tutustumalla muutamien yrityksensä Indutradelle myyneiden yrittäjien kertomuksiin. Mitä yrityskauppa on heille merkinnyt? Millainen omistaja Indutrade heidän mielestään on?