Finansiell information

Här presenteras Indutrades finansiella information. Välj Resultaträkning, Balansräkning, Kassaflödesanalys eller Nyckeltal i tabellen nedan.