Kalender

2024

1

februari

Bokslutskommuniké januari - december 2023

2024

9

april

Årsstämma 2024

2024

25

april

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2024

2024

18

juli

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2024

2024

25

oktober

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2024