Kalender

2021

2

februari

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

2021

13

april

Årsstämma hålls i Stockholm

Stockholm

2021

29

april

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

2021

19

juli

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

2021

28

oktober

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021