Indutrade som investering

Indutrade är en industrikoncern med hållbar tillväxt, attraktiv marknadsposition och låg riskprofil. Koncernen har en historik av stabil lönsamhet och starkt kassaflöde. Organisationen kännetecknas av en stark kultur och stort tekniskt kunnande. Indutrades affärsmodell är attraktiv och ger en långsiktigt god investering.

Hållbar tillväxt

 • Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på 12 procent sedan börsnoteringen 2005
 • 1 119 procent totalavkastning, inklusive återinvesterade utdelningar den senaste tioårsperioden
 • Lång erfarenhet av framgångsrika företagsförvärv
 • Möjligheter att bredda produktutbud, öka värdet som skapas samt att expandera geografiskt

Attraktiv marknadsställning och riskprofil

 • Ledande ställning i utvalda, nischade branscher
 • Fokus på hög kvalitet och tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
 • Diversifierad och stabil kund- och leverantörsbas
 • Stabila långsiktiga relationer med ledande leverantörer

Stabil lönsamhet och starkt kassaflöde

 • Historiskt stabil lönsamhet
 • Genomsnittlig EBITA-marginal på 11,7 procent de senaste fem åren
 • Genomsnittlig avkastning på operativt kapital på 21 procent de senaste fem åren
 • Starkt operativt kassaflöde genererat över åren
 • Hög genomsnittlig utdelning, 42 procent av nettovinsten de senaste fem åren
 • Soliditeten uppgick till 44 procent vid utgången av 2018

Stark kultur och stort kunnande

 • Decentraliserad organisation
 • Entreprenörsanda
 • Strikt intäkts- och kostnadskontroll
 • Säljorganisation med omfattande tekniskt kunnande