DUURZAAMHEID – EEN BELANGRIJKE BASIS VOOR WAARDECREATIE OP LANGE TERMIJN

Indutrade werkt met langetermijndoelstellingen en duurzaamheid is een natuurlijk onderdeel van ons gedecentraliseerde bedrijfsmodel. Door ons actief aandeelhouderschap via de Raden van Bestuur van onze bedrijven, streven we ernaar om duurzaamheidsaspecten in hun bedrijfsmodellen en strategieën te integreren.

STRATEGISCH KADER VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Indutrade heeft een strategisch kader dat de aandachtsgebieden voor duurzame ontwikkeling samenvat. Dit kader gaat uit van een belangenanalyse waarin we de belangrijkste duurzaamheidskwesties voor de groep en onze bedrijven hebben geïdentificeerd, op basis van hun effect en de verwachtingen van stakeholders. We richten ons op overkoepelende doelen op het gebied van Mensen, Milieu en Producten & klanten, en we hebben bijbehorende deeldoelen en kerncijfers gedefinieerd, waarvoor minstens een keer per jaar een follow-up wordt gedaan.

Het doel van ons strategische duurzaamheidsbeleid is om zakelijke kansen te bevorderen, de beste medewerkers aan te trekken, duurzame en rendabele groei te halen en de globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te steunen. Indutrade is ondertekenaar van het Global Compact van de VN en steunt de ILO-verdragen, de beginselen van de VN over het bedrijfsleven en mensenrechten en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Indutrade draagt direct en indirect bij aan een groot aantal gebieden voor duurzame ontwikkeling. De globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling waar de verantwoordelijkheid van Indutrade het grootst is en waar we het best in staat zijn om iets te doen, worden hierboven toegelicht.

 • Mensen 
  Doel 2030: 100 procent betrokken medewerkers

 • Milieu 
  Doel 2030: CO2-neutraal scopes 1 en 2

 • Producten & klanten
  Doel 2030: 100 procent van de Indutrade-bedrijven draagt bij aan duurzame klantwaarde

Lees Meer over onze duurzaamheidsdoelstellingen

Duurzaamheidsbeheer

Het duurzaamheidsbeheer van Indutrade is aangepast aan onze gedecentraliseerde organisatie en verloopt hoofdzakelijk via de Raad van Bestuur van de dochterondernemingen. Duurzaamheid is een verplicht agendapunt op de board meetings van de dochterondernemingen. Daar worden resultaten van gerapporteerde gegevens en de eigen belangenanalyse van het bedrijf met bijbehorende doelen, kerncijfers en activiteiten besproken.

De MD en het managementteam van elke dochteronderneming hebben de operationele verantwoordelijkheid voor het eigen duurzaamheidsbeleid en elke Raad van Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid om te garanderen dat het bedrijf zijn eigen richtlijnen en beleid en die van Indutrade volgt.

Duurzaamheidsbeheer vindt voornamelijk plaats via:

 • Board meetings
 • Code of Conduct, beleid, richtlijnen
 • Netwerkmeetings, e-learning en training
 • Duurzaamheidsplatform voor het verzamelen van gegevens

Op groepsniveau is de Raad van Bestuur bij klimaatkwesties betrokken door het goedkeuren van strategieën en beleid, acquisities en potentiële afstotingen. Op groepsniveau voeren we ook jaarlijks een uitgebreide strategisch risicoanalyse uit.

KERNCIJFERS EN RESULTATEN VOOR DUURZAAMHEIDSBEHEER