Hållbarhetsmål 2030

År 2015 introducerade FN Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling – Sustainable Development Goals, “SDGs”. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030.

Nedan kan du läsa mer om våra mål och hur de bidrar till att uppnå de globala målen.

Människor: 100 procent engagerade medarbetare

Mål 2030: 100 procent engagerade medarbetare

Att säkerställa att medarbetarna mår bra och utvecklas i organisationen är ett prioriterat område för Indutrade och avgörande för koncernens framgång. Genom att fokusera på kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling, bygga inkluderande team och arbetsplatser där människor trivs, samt genom att säkerställa säkra och hälsosamma arbetsförhållanden, möjliggör vi långsiktig tillväxt för vår verksamhet.

En av de viktigaste förutsättningarna för långsiktighet i våra verksamheter är att säkerställa att rätt kompetens finns inom koncernen. Hos våra dotterbolag handlar det till stor del om att dra nytta av den kompetens som redan finns internt. Det gör vi både genom att vidareutbilda nyckelpersoner och genom att dela kunskap och erfarenheter inom koncernen.

Vi tror på att ge människor frihet och förtroende. Det skapar arbetsglädje, stolthet och engagemang. Att lyckas attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare är en förutsättning för Indutrades långsiktiga lönsamhet. Genom att bygga team med mångfald ökar förmågan till utveckling och innovation.

Vidare är hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är grundläggande för Indutrade. Att investera i förbättrade arbets- och produktionsmiljöer är något som vi prioriterar, stödjer och uppmuntrar. Sedan pandemins utbrott har Indutrade noggrant följt utvecklingen av effekterna av covid-19 och prioriterat medarbetares, kunders och leverantörers hälsa och säkerhet i första hand.

För att följa utvecklingen mot våra mål för 2030 bevakar vi noggrant följande indikatorer:

Mest relevanta globala mål: SDG 4 – God utbildning för alla

Våra medarbetare drar nytta av kompetensutveckling, karriärutveckling och en stabil arbetsplats.

Sustainable-Development-Goals_icons-04-1.jpg

Miljö: CO2-neutral (scope 1 och 2 GHG)

Lönsam tillväxt: 100 procent av Indutrades företag bidrar till en hållbar utveckling