Hållbarhetsmål 2030

År 2015 introducerade FN Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling – Sustainable Development Goals, “SDGs”. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030.

Nedan kan du läsa mer om våra mål och hur de bidrar till att uppnå de globala målen.

Människor: 100 procent engagerade medarbetare

Mål 2030: 100 procent engagerade medarbetare

Engagerade och kompetenta medarbetare är nyckeln till att bygga långsiktigt hållbara företag.

Genom att fokusera på kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling, att bygga upp inkluderande och produktiva arbetsgrupper och arbetsplatser där medarbetarna trivs, samt att alltid prioritera hälsa och säkerhet, möjliggör vi långsiktig tillväxt för vår verksamhet.

Allt detta drivs av våra exceptionella medarbetare som gör skillnad, varje dag.

För att följa utvecklingen mot våra mål för 2030 bevakar vi noggrant följande indikatorer:

Mest relevanta globala mål: SDG 4 – God utbildning för alla

Våra medarbetare drar nytta av kompetensutveckling, karriärutveckling och en stabil arbetsplats.

Sustainable-Development-Goals_icons-04-1.jpg

Miljö: CO2-neutral (scopes 1 och 2 GHG)

Lönsam tillväxt: 100 procent av Indutrades företag bidrar till en hållbar utveckling