Historia

Indutrades historia går tillbaka till 1978. Sedan dess har vi förvärvat hundratals bolag. Våra grundläggande principer som fortfarande gäller inom koncernen är decentralisering, låg risk, ordning och reda, entreprenörskap samt lönsam tillväxt genom förvärv.
1978
Indutrade grundas
1989
Indutrade får sitt namn
2005
Introduceras på börsen

2023

Indutrade fortsatte stärka sin strategiska plattform, inte minst genom lanseringen av den nya koncernstrukturen, som långsiktigt förbättrar koncernens förmåga till hållbar lönsam tillväxt. Nio välskötta bolag förvärvades.

2022

Trots utmaningar kopplade till störningar i leveranskedjorna, komponentbrist och ett oroligt omvärldsläge till följd av kriget i Ukraina hade Indutrade en mycket stark finansiell utveckling och uppnådde rekordhög omsättning och EBITA-marginal. Indutrade förvärvade 16 bolag under 2022.

2021

Trots covid-19 och utmaningar kopplade till störningar i leverantörskedjorna hade Indutrade en fantastisk utveckling och växte inom alla affärsområden samt uppnådde ett nytt rekordresultat. 17 företag förvärvas, däribland det första i Italien.

2020

År 2020 präglas av osäkerhet främst till följd av covid-19-pandemin. Tio företag förvärvas med en total omsättning om cirka 825 miljoner kronor. Hållbarhetsarbetet förstärks genom att långsiktiga mål fastställs inom de tre fokusområdena medarbetare, miljö och lönsam tillväxt

2019

Indutrade förvärvar 15 bolag, med en total omsättning om drygt 1,5 miljarder kronor. Genom att underteckna FN:s Global Compact förbinder sig Indutrade att aktivt arbeta för att främja principerna gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.  

2018

Indutrade förvärvar nio bolag under 2018, med en total omsättning om cirka 660 miljoner kronor.

2017

Bo Annvik tillträder som ny VD. Tolv förvärv gjordes, med en sammanlagd årsomsättning om 1 270 miljoner kronor.

2016

Ytterligare expansion i Storbritannien och de nordiska länderna. Elva förvärv gjordes med en årsomsättning om sammanlagt 1 130 miljoner kronor.

2015

Tretton förvärv, med en årsomsättning om totalt 1,2 miljarder kronor genomförs, varav flertalet i Sverige och Storbritannien.

2014

Expansion i Storbritannien genom förvärv av ytterligare fem bolag.Totalt görs tolv förvärv med en sammanlagd omsättning på 770 miljoner kronor.

2013

Etablering på Irland. Indutrade etablerar sig i Irland och förstärker samtidigt närvaron i Storbritannien. Åtta förvärv görs med en sammanlagd omsättning på 500 miljoner kronor.

År 2012 passerar Indutrade 8 miljarder med god marginal och har sin högsta omsättning någonsin.

2012

Omsättningen högsta någonsin. Indutrade passerar 8 miljarder med god marginal. Tolv förvärv görs. Två nya länder tillkommer.

2011

Elva förvärv. Förvärven har en sammanlagd omsättning på omkring 700 miljoner kronor.

2010

Förvärv för en miljard och etablering i Schweiz. Nio förvärv görs med en sammanlagd omsättning på cirka en miljard kronor. Indutrade Schweiz grundas i och med förvärvet av Abimagruppen som genomförs i januari 2011.

2009

Expansion i Asien. Indutrade expanderar i Asien genom förvärv av Key Valve Technologies i Korea.

2008

Nya marknader i Asien, USA och Sydamerika. Nio bolag förvärvas och Indutrade etablerar sig med egna verksamheter i Asien, USA och Sydamerika genom förvärvet av Flintec-koncernen.

2007

Första marknaden utanför Norden. Tolv bolag förvärvas, varav ett i Storbritannien. Därmed etablerar sig Indutrade på en ny marknad utanför Norden.

2006

Åtta nya bolag. Indutrade förvärvar åtta bolag, varav fem i Sverige och tre i Finland.

Indutrade introduceras på börsen i oktober 2005.

2005

Börsintroduktion. Indutrade förvärvar den holländska teknikkoncernen Hanwel Europe B.V., de svenska teknikförsäljningsbolagen Satron och Saniflex samt det finska teknikförsäljningsbolaget Puwimex. Indutrade börsintroduceras i oktober.

2004

Johnny Alvarsson tillträder som ny VD. Gunnar Tindberg går i pension men kvarstår i Indutrades styrelse.

2003

Ökad tillväxt i Finland. Tillväxten fortsätter genom förvärv på den finska marknaden. Bland annat genomförs ett förvärv av Kontram, som har en stark marknadsposition inom instrument.

2001

Största förvärven i historien. Indutrade förvärvar Hexagons företagsgrupperingar Fagerberg (inklusive GEFA), EIE, Tecalemit och Pentronic som är verksamma främst inom flödesområdet. Sammantaget är förvärven de största i Indutrades historia.

1997

Flödesteknik och skärande verktyg. Tilläggsförvärv genomförs inom flödesteknik och skärande verktyg.

1995

Egna bolag i Baltikum. Indutrade etablerar egna bolag i de baltiska staterna, med syftet att marknadsföra valda delar av koncernens sortiment på dessa tillväxtmarknader.

1994

Tillväxt inom flödesteknik. Förvärvet av Alnab är startskottet för Indutrades tillväxt inom flödesteknik, som idag utgör ett av affärsområdena inom koncernen.

1991

Kraftig konjunkturnedgång. Omfattande kostnadsrationaliseringar vidtas för att möta den kraftiga konjunkturnedgången. Redan följande år utvecklas resultatet åter positivt.

1989

Indutrade får sitt namn. AB Nils Dacke förvärvas av Industrivärden. Verksamheten inom lätt verkstadsindustri avyttras medan teknikförsäljningsverksamheten Dacke Komponent behålls av Industrivärden och byter namn till Indutrade.

1987

Etablering i Benelux. Dacke Komponent etablerar sig i Benelux genom förvärv av den holländska koncernen Hitma.

1986

Bloch & Andresen förvärvas. Den börsnoterade danska koncernen Bloch & Andresen förvärvas av Dacke Komponent.

1984

Expansion utanför Sverige. Verksamheten expanderar utanför Sveriges gränser genom AB Nils Dackes förvärv av Colly-koncernen med bolag i Sverige, Finland och Danmark. Gunnar Tindberg blir chef för affärsenheten Dacke Komponent där bland annat Bengtssons Maskin, Carlsson & Möller och Colly-koncernen ingår.

1982

AB Nils Dacke bildas ur Wilhelm Sonesson AB och börsnoteras. AB Nils Dacke hade initialt en nettoomsättning om cirka 200 miljoner kronor och bestod främst av företagen Karner, Rapid, Järn & Stålprodukter samt bolagen Bengtssons Maskin, Carlsson & Möller och Sonesson Trading, vilka utgör grunden för dagens Indutrade.

1978

Första steget. Entreprenören Gunnar Tindberg med familj säljer företaget Bengtssons Maskin till det skånebaserade börsbolaget Wilhelm Sonesson AB. Gunnar Tindberg stannar kvar som VD i Bengtssons Maskin.