Koncernledning

VD ansvarar för Indutrades löpande förvaltning, som administreras av bolagets ledningsgrupp. För VDs beslutsrätt beträffande investeringar samt finansieringsfrågor gäller av styrelsen fastställda regler.

" width= Bo Annvik | VD och koncernchef
Född 1965.
Anställd sedan 2017.
Utbildning: Civilekonom
Tidigare erfarenheter: VD Haldex, ledande befattningar inom Volvo Cars, SKF och Outokumpu.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i SSAB.
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 140 000

Frida Adrian | Vice President Communications, Sustainability and IR
Född 1977.
Anställd sedan 2017.
Utbildning: Civilekonom
Tidigare erfarenheter: IR-chef Mr Green & Co samt olika befattningar inom IR, kommunikation och finans på Investor, LF Bank samt Svensk Exportkredit.
Antal aktier: 500
Antal teckningsoptioner: 3 000

" width= Peter Eriksson | Rådgivare till VD
Född 1953.
Anställd sedan 1995.
Utbildning: Gymnasieingenjör, Marknadsekonom, IFL
Tidigare erfarenheter: VD Indutrade Flödesteknik Grupp, VD och delägare Alnab, Försäljningschef Alnab
Antal aktier: 44 150
Antal teckningsoptioner: 12 000

Jonas Halvord | Förvärvs- och affärsutvecklingschef
Född 1961.
Anställd sedan 2018.
Utbildning: Civilekonom
Tidigare erfarenheter: Director Mergers & Acquisitions SKF Group, VD Provexa AB, VD Svenska Skumsläcknings AB.
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 12 000

" width= Patrik Johnson | Ekonomi- och finansdirektör
Född 1970.
Anställd sedan 2018.
Utbildning: Civilekonom.
Tidigare erfarenheter: CFO Sandvik Machining Solutions och Seco Tools. Olika ledande controller- och ekonomibefattningar inom ABB Sverige.
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 24 000

" width= Juha Kujala | Senior Vice President Finland
Född 1967.
Anställd sedan 2006.
Utbildning: eMBA, University of Technology Tampere, Gymnasieingenjör
Tidigare erfarenheter: VD Kontram Oy, VD Maansähkö Oy, Försäljningschef Kontram Oy, Exportchef Kalmar Industries Oy.
Antal aktier: 10 020
Antal teckningsoptioner: 12 000

Göte Mattsson | Senior Vice President Fluids & Mechanical Solutions
Född 1955.
Anställd sedan 1999.
Utbildning: Civilekonom, Managementutbildning.
Tidigare erfarenheter: VD och delägare Industri Belos, VD J Sörling, Controller Transventorkoncernen, vice VD Parator.
Antal aktier: 16 200
Antal teckningsoptioner: 24 000

Susann Nyberg | Finanschef
Född 1963.
Anställd sedan 2012.
Utbildning: Civilekonom
Tidigare erfarenheter: Group Controller Addtech, Managementkonsult KPMG, ekonomichefsbefattning inom Telia, ekonomichefs- och controllerbefattningar inom SKF
Antal aktier: 5 938
Antal teckningsoptioner: 12 000

" width= Morgan O´Brien | Senior Vice President Flow Technology
Född 1961.
Anställd sedan 1992.
Utbildning: Dip Applied Science / Instrument Physics.
Tidigare erfarenheter: VD ESI Technologies Ltd.
Antal aktier: 741
Antal teckningsoptioner: 12 000

Peter Rowlands | Senior Vice President UK
Född 1968.
Anställd sedan 2009.
Utbildning: M.Eng in Materials Science and Technology, MBA
Tidigare erfarenheter: VD Precision Products Ltd, VD TelesisEagle Ltd, Group Operations Manager Edward Pryor & Son Ltd
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 1 000

Markus Rüedin | Senior Vice President DACH
Född 1965.
Anställd sedan 2011.
Utbildning: M.A. HSG Economics
Tidigare erfarenheter: Divisions controller Clariant, medlem av ledningen i Clariant.
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 3 000

" width= Joakim Skantze | Senior Vice President Industrial Components
Född 1967.
Anställd sedan 2016.
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, ekonomi- och managementutbildning
Tidigare erfarenheter: Venture Manager AB Traction, VD Gnosjö Plast, Affärsområdeschef och delägare Schneidler Grafiska, Senior konsult Accenture.
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 12 000

" width= Patrik Stolpe | Senior Vice President Measurement & Sensor Technology
Född 1965.
Anställd sedan 2015.
Utbildning: Högskoleingenjör Elektronik, Industriell marknadsföring.
Tidigare erfarenheter: Affärsområdeschef Xylem, VD Lorentzen & Wettre
Antal aktier: 5 521
Antal teckningsoptioner: 12 000

Robert Timmer | Senior Vice President Benelux
Född 1969.
Anställd sedan 1994.
Utbildning: B. Sc. Mechanical engineering, business & management studier.
Tidigare erfarenheter: Försäljningschef Hitma B.V., VD Aluglas B.V., VD Hitma Group B.V
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 6 000

" width= Åsa Wirsenius | Vice President Group Human Resources
Född 1977.
Anställd sedan 2018.
Utbildning: Magisterexamen från Personal- och organisationsprogram
Tidigare erfarenheter: People Director Belron UK, HR Director Carglass Nordics samt olika HR-befattningar inom ICA, Wasa Barilla mfl.
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 0