Koncernledning

VD ansvarar för Indutrades löpande förvaltning, som administreras av bolagets ledningsgrupp. För VDs beslutsrätt beträffande investeringar samt finansieringsfrågor gäller av styrelsen fastställda regler.

Efter fondemissionen 2:1 under december 2020 berättigar varje teckningsoption till teckning av tre aktier. 

Bo Annvik

VD och koncernchef

Frida Adrian

Vice President Communications, Sustainability and IR

Peter Eriksson

Rådgivare till VD

Jonas Halvord

Förvärvs- och affärsutvecklingschef

Per-Olow Jansson

Senior Vice President Flow Technology

Patrik Johnson

Ekonomi- och finansdirektör

Juha Kujala

Senior Vice President Finland

Göte Mattsson

Senior Vice President Fluids & Mechanical Solutions

Susann Nyberg

Finanschef

Morgan O'Brien

Senior Vice President Business Development & President UltraPure International (UPI)

Peter Rowlands

Senior Vice President UK

Marcus Rüedin

Senior Vice President DACH

Joakim Skantze

Senior Vice President Industrial Components

Patrik Stolpe

Senior Vice President Measurement & Sensor Technology

Robert Timmer

Senior Vice President Benelux

Åsa Wirsenius

Vice President Group Human Resources