Koncernledning

Bo Annvik är VD och koncernchef för Indutrade. Utöver VD och koncernchef består koncernledningen av 8 medlemmar, var och en med ett tydligt ansvar för att effektivt säkra och verka för Indutrades intressen och strategi. För VDs beslutsrätt beträffande investeringar samt finansieringsfrågor gäller av styrelsen fastställda regler. Koncernledningens aktieinnehav i Indutrade anges per den 31 december 2023.

Bo Annvik

VD och koncernchef

Jonas Halvord

Förvärvs- och affärsutvecklingschef

Per-Olow Jansson

Senior Vice President Process, Energy & Water

Patrik Johnson

Ekonomi- och finansdirektör

Juha Kujala

Senior Vice President Infrastructure & Construction

Göte Mattsson

Senior Vice President Industrial & Engineering

Joakim Skantze

Senior Vice President Life Science

Patrik Stolpe

Senior Vice President Technology & Systems Solutions

Åsa Wirsenius

Senior Vice President Group People & Sustainability