Alternativa nyckeltal

Indutrade presenterar i sina finansiella rapporter nyckeltal som kompletterar de finansiella mått som definieras enligt IFRS, så kallade alternativa nyckeltal, APM.

Indutrade anser att dessa nyckeltal ger värdefull information till intressenter då de möjliggör utvärdering av koncernens prestation, trender, förmåga att återbetala skuld, investera i nya affärsmöjligheter och återspeglar koncernens förvärvsintensiva affärsmodell.

Du kan ladda ner dessa här.