Andel av omsättning 7%
Andel av EBITA 8%
Peter Rowlands
Senior Vice President UK
Kontakta

UK

Bolagen inom affärsområdet UK erbjuder specialtillverkade nischprodukter, konstruktionslösningar, service till eftermarknad och montering samt specialbearbetning.

Bolagen har betydande inslag av egen tillverkning och egna produkter. Exempel på kundsegment är inom bygg- och infrastruktur, verkstad och kommersiella fordon. Produktområden är till exempel fjädrar, kolvringar, pressarbete, ventilationskanaler, rör och rörsystem.

Varje enskilt företag har en stark marknadsposition i Storbritannien, med de flesta företag som marknadsledande inom sin nisch.

Resultat 2018

  2018 2017 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 1 183 932
27
EBITA, MSEK 175 127 38
EBITA-marginal, % 14,8 13,6  
Avkastning på operativt kapital, % 17 15  
Medelantal anställda 788 731  

Nettoomsättning 2018

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

Nettoomsättning per kundsegment, %

Nettoomsättning per produktområde, %

Bolag