Andel av omsättning 8%
Andel av EBITA 9%
Peter Rowlands
Senior Vice President UK
Kontakta

UK

Bolagen inom affärsområdet UK erbjuder specialtillverkade nischprodukter, konstruktionslösningar, service till eftermarknad och montering samt specialbearbetning.

Bolagen har betydande inslag av egen tillverkning och egna produkter. Exempel på kundsegment är inom bygg- och infrastruktur, verkstad och kommersiella fordon. Produktområden är till exempel fjädrar, kolvringar, pressarbete, ventilationskanaler, rör och rörsystem.

Varje enskilt företag har en stark marknadsposition i Storbritannien, med de flesta företag som marknadsledande inom sin nisch.

Resultat 2019

  2019 2018 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 1 469 1 183 24
EBITA, MSEK 208 175 19
EBITA-marginal, % 14,2 14,8  
Avkastning på operativt kapital, % 15 17  
Medelantal anställda 888 788  

Nettoomsättning 2019

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

Nettoomsättning per kundsegment, %

Nettoomsättning per produktområde, %

Bolag