Andel av omsättning 7%
Andel av EBITA 5%
Peter Rowlands
Senior Vice President UK
Kontakta

UK

Bolagen inom affärsområdet UK erbjuder specialtillverkade nischprodukter, konstruktionslösningar, service till eftermarknad och montering samt specialbearbetning.

Bolagen har betydande inslag av egen tillverkning och egna produkter. Exempel på kundsegment är bygg och infrastruktur, verkstad och kommersiella fordon. Produktområden är till exempel fjädrar, kolvringar, pressarbete, ventilationskanaler, rör och rörsystem.

Varje enskilt företag har en stark marknadsposition i Storbritannien, med de flesta företag som marknadsledande inom sin nisch.

Resultat 2022

  2022 2021 Förändring, %
Nettoomsättning, mkr 1 994 1 467 36
EBITA, mkr 231 158 46
EBITA-marginal, % 11,6 10,8  
Avkastning på operativt kapital, % 11 10  
Medelantal anställda 998 853  

Nettoomsättning 2022

Bolag