Andel av omsättning 7%
Andel av EBITA 6%
Peter Rowlands
Senior Vice President UK
Kontakta

UK

Bolagen inom affärsområdet UK erbjuder specialtillverkade nischprodukter, konstruktionslösningar, service till eftermarknad och montering samt specialbearbetning.

Bolagen har betydande inslag av egen tillverkning och egna produkter. Exempel på kundsegment är inom bygg- och infrastruktur, verkstad och kommersiella fordon. Produktområden är till exempel fjädrar, kolvringar, pressarbete, ventilationskanaler, rör och rörsystem.

Varje enskilt företag har en stark marknadsposition i Storbritannien, med de flesta företag som marknadsledande inom sin nisch.

Resultat 2020

  2020 2019 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 1 322 1 469 –10
EBITA, MSEK 159 208 –24
EBITA-marginal, % 12,0 14,2  
Avkastning på operativt kapital, % 11 15  
Medelantal anställda 872 888  

Nettoomsättning 2020

Bolag