Andel av omsättning 12%
Andel av EBITA 15%
Patrik Stolpe
Senior Vice President Measurement & Sensor Technology
Kontakta

Measurement & Sensor Technology

Affärsområdet omfattar bolag som säljer mätinstrument, mätsystem, sensorer, styr- och reglerteknik samt utrustning för övervakning till olika branscher.

Samtliga bolag har egna produkter baserade på avancerade tekniklösningar och egen utveckling, konstruktion och tillverkning. Kunderna finns inom en mängd områden till exempel inom olika typer av tillverkande industrier såsom elektronik, fordon och energi.

Bolagen arbetar globalt, med hela världen som marknad för sina produkter, och de finns etablerade med produktion och säljbolag i sex världsdelar.

Resultat 2019

  2019 2018 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 2 259 1 863 21
EBITA, MSEK 366
322 14
EBITA-marginal, % 16,2 17,3  
Avkastning på operativt kapital, % 15 18  
Medelantal anställda 2 062 1 827  

Nettoomsättning 2019

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

Nettoomsättning per kundsegment, %

Nettoomsättning per produktområde, %

Bolag