Andel av omsättning 11%
Andel av EBITA 12%
Patrik Stolpe
Senior Vice President Measurement & Sensor Technology
Kontakta

Measurement & Sensor Technology

Affärsområdet omfattar bolag som säljer mätinstrument, mätsystem, sensorer, styr- och reglerteknik samt utrustning för övervakning till olika branscher.

Samtliga bolag har egna produkter baserade på avancerade tekniklösningar och egen utveckling, konstruktion och tillverkning. Kunderna finns inom en mängd områden till exempel inom olika typer av tillverkande industrier såsom elektronik, fordon och energi.

Bolagen arbetar globalt, med hela världen som marknad för sina produkter, och de finns etablerade med produktion och säljbolag i sex världsdelar.

Resultat 2020

  2020 2019 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 2 120 2 259 –6
EBITA, MSEK 334
366 –9
EBITA-marginal, % 15,8 16,2  
Avkastning på operativt kapital, % 13 15  
Medelantal anställda 2 029 2 062  

Nettoomsättning 2020

Bolag