Andel av omsättning 11%
Andel av EBITA 14%
Patrik Stolpe
Senior Vice President Measurement & Sensor Technology
Kontakta

Measurement & Sensor Technology

Affärsområdet omfattar bolag som säljer mätinstrument, mätsystem, sensorer, styr- och reglerteknik samt utrustning för övervakning till olika branscher.

Samtliga bolag har egna produkter baserade på avancerade tekniklösningar och egen utveckling, konstruktion och tillverkning. Kunderna finns inom en mängd områden till exempel inom olika typer av tillverkande industrier såsom elektronik, fordon och energi.

Bolagen arbetar globalt, med hela världen som marknad för sina produkter, och de finns etablerade med produktion och säljbolag i fyra världsdelar.

Resultat 2018

  2018 2017 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 1 863 1 675 11
EBITA, MSEK 322
291 11
EBITA-marginal, % 17,3 17,4  
Avkastning på operativt kapital, % 18 18  
Medelantal anställda 1 827 1 622  

Nettoomsättning 2018

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

Nettoomsättning per kundsegment, %

Nettoomsättning per produktområde, %

Bolag