Andel av omsättning 11%
Andel av EBITA 13%
Patrik Stolpe
Senior Vice President Technology & Systems Solutions
Kontakta

Measurement & Sensor Technology

Affärsområdet omfattar bolag som säljer mätinstrument, mätsystem, sensorer, styr- och reglerteknik samt utrustning för övervakning till olika branscher.

Samtliga bolag har egna produkter baserade på avancerade tekniklösningar och egen utveckling, konstruktion och tillverkning. Kunderna finns inom en mängd områden till exempel inom olika typer av tillverkande industrier såsom elektronik, fordon och energi.

Bolagen arbetar globalt, med hela världen som marknad för sina produkter, och finns etablerade med produktion och säljbolag i sex världsdelar.

Resultat 2022

  2022 2021 Förändring, %
Nettoomsättning, mkr 2 949 2 372 24
EBITA, mkr 535
428 25
EBITA-marginal, % 18,1 18,0  
Avkastning på operativt kapital, % 16 15  
Medelantal anställda 2 174 2 028  

Nettoomsättning 2022

Bolag