Andel av omsättning 20%
Andel av EBITA 21%
Joakim Skantze
Senior Vice President Industrial Components
Kontakta

Industrial Components

Bolagen inom detta affärsområde är företrädesvis tekniska handelsbolag och erbjuder ett brett sortiment av tekniskt kvalificerade komponenter och system för produktion och underhåll inom industrin samt medicinteknisk utrustning.

Produkterna är i stor utsträckning förbrukningsvaror. Kunderna finns inom segmenten verkstad, hälso- och sjukvård och bygg och infrastruktur. Produktområdena omfattar till exempel hydraulik- och industriell utrustning, kemiteknik och fästelement.

Affärsområdet har en stark marknadsposition i Norden.

Resultat 2020

  2020 2019 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 3 803 3 513 8
EBITA, MSEK 569 432 32
EBITA-marginal, % 15,0 12,3  
Avkastning på operativt kapital, % 25 21  
Medelantal anställda 881 829  

Nettoomsättning 2020

Bolag