Andel av omsättning 19%
Andel av EBITA 18%
Joakim Skantze
Senior Vice President Industrial Components
Kontakta

Industrial Components

Bolagen inom detta affärsområde är företrädesvis tekniska handelsbolag och erbjuder ett brett sortiment av tekniskt kvalificerade komponenter och system för produktion och underhåll inom industrin samt medicinteknisk utrustning.

Produkterna är i stor utsträckning förbrukningsvaror. Kunderna finns inom segmenten verkstad, hälso- och sjukvård och bygg och infrastruktur. Produktområdena omfattar till exempel hydraulik- och industriell utrustning, kemiteknik och fästelement.

Affärsområdet har en stark marknadsposition i Norden.

Resultat 2019

  2019 2018 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 3 513 3 371 4
EBITA, MSEK 432
400 8
EBITA-marginal, % 12,3 11,9  
Avkastning på operativt kapital, % 21 22  
Medelantal anställda 829 803  

Nettoomsättning 2019

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

Nettoomsättning per kundsegment, %

Nettoomsättning per produktområde, %

Bolag