Andel av omsättning 20%
Andel av EBITA 18%
Joakim Skantze
Senior Vice President Industrial Components
Kontakta

Industrial Components

Bolagen inom detta affärsområde är företrädesvis tekniska handelsbolag och erbjuder ett brett sortiment av tekniskt kvalificerade komponenter och system för produktion och underhåll inom industrin samt medicinteknisk utrustning.

Produkterna är i stor utsträckning förbrukningsvaror. Kunderna finns inom segmenten verkstad, hälso- och sjukvård och bygg och infrastruktur. Produktområdena omfattar till exempel hydraulik- och industriell utrustning, kemiteknik och fästelement.

Affärsområdet har en stark marknadsposition i Norden.

Resultat 2018

  2018 2017 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 3 371 2 924 15
EBITA, MSEK 400
324 23
EBITA-marginal, % 11,9 11,1  
Avkastning på operativt kapital, % 22 21  
Medelantal anställda 803 749  

Nettoomsättning 2018

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

Nettoomsättning per kundsegment, %

Nettoomsättning per produktområde, %

Bolag