Andel av omsättning 20%
Andel av EBITA 20%
Joakim Skantze
Senior Vice President Life Science
Kontakta

Industrial Components

Bolagen inom detta affärsområde är företrädesvis tekniska handelsbolag som erbjuder ett brett sortiment av tekniskt kvalificerade komponenter och system för produktion och underhåll inom industrin samt medicinteknisk utrustning.

Produkterna är i stor utsträckning förbrukningsvaror. Kunderna finns inom segmenten verkstad, hälso- och sjukvård och bygg och infrastruktur. Produktområdena omfattar till exempel hydraulik och industriell utrustning, kemiteknik och fästelement.

Affärsområdet har en stark marknadsposition i Norden.

Resultat 2022

  2022 2021 Förändring, %
Nettoomsättning, mkr 5 396 4 473 21
EBITA, mkr 867 733 18
EBITA-marginal, % 16,1 16,4  
Avkastning på operativt kapital, % 28 28  
Medelantal anställda 1 038 948  

Nettoomsättning 2022

Bolag